Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Trendbrott i hur männen mår på jobbet

Fysiska besvär av arbetet har länge varit den dominerande orsaken till arbetsrelaterad ohälsa bland män. Men för första gången är det lika vanligt bland män med psykiska som fysiska besvär. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Nästan 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar i arbetet. Det är med andra ord dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas av psykiska besvär till följd av jobbet jämfört med män. Men anmärkningsvärt i årets rapport är att fysiska besvär inte längre dominerar bland männen, utan psykiska besvär är lika vanligt.

Erna Zelmin-Ekenhem

– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning vilket syns tydligt både i forskningen och i vår och andra myndigheters statistik. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Drygt 22 procent av de tillfrågade känner av någon typ av arbetsrelaterade besvär, fysiska eller psykiska. Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta. Högst andel arbetsorsakade besvär har anställda inom vård och omsorg samt lärare och socialsekreterare. Det är fler kvinnor än män som har besvär till följd av jobbet. Det är enligt rapporten en följd av att arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad.

– Män som arbetar under samma villkor, såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Positivt i årets rapport är att de fysiska besvären har minskat med två procentenheter, från 17 till 15 procent, sedan den förra undersökningen gjordes 2014. Rapporten bygger på telefonintervjuer med 15 000 sysselsatta i åldern 16–64 år.

Ladda ner rapporten här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa