Hoppa till huvudinnehållet
Sjukfrånvaro

Många handelsanställda utförsäkrade

Fram tills att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen togs bort i februari i år hann 11 000 privatanställda arbetare bli utförsäkrade. Merparten av dessa jobbar som försäljare inom handeln. Det visar en rapport från AFA Försäkring.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen infördes vid årsskiftet 2009-2010 och togs bort i år. Under denna tid har 11 000 privatanställda arbetare hunnit bli utförsäkrade.

Psykiska sjukdomar och belastningsbesvär är de vanligaste diagnoserna bakom sjukfallen. Det gäller både kvinnor och män men inte i alla åldersgrupper. Bland personer som är yngre än 45 år är psykiska diagnoser vanligare. Bland kvinnor under 35 år utgör psykiska sjukdomar nästan 60 procent av sjukfallen. Depression är den vanligaste diagnosen och därefter kommer ångestsyndrom.

Bland kvinnor är det försäljare inom handeln som i störst utsträckning blivit utförsäkrade. Bland män är det metallarbetare. Men viktigt att notera är att anställda inom kommuner och landsting inte ingår i AFA Försäkrings rapport.

FAKTA

Tidsgränsen i sjukförsäkringen

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen innebar att man kunde få sjukpenning i högst 914 dagar, det vill säga två och ett halvt år. I undantagsfall kunde man få sjukpenning för en längre tid, till exempel om man hade en allvarlig sjukdom. Sedan årsskiftet 2009/2010 fram till och med oktober 2015 har ungefär 95 000 personer lämnat sjukförsäkringen på grund av att ersättningstiden löpt ut inom sjukpenning, rehabiliteringspenning eller tidsbegränsad sjukersättning. Eftersom vissa personer har lämnat försäkringen flera gånger handlar det totalt om drygt 107 000 sjukfall som avslutats.

(Källa: Försäkringskassan)

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Hälsa