Hoppa till huvudinnehållet

Sedan 2010 har sjuktalen i Sverige ökat med 78 procent.

Bild: Istockphoto

Arbetsmiljöarbete

Så ska parterna minska sjuktalen

På tisdagen sa regeringen ja till arbetsmarknadsparternas förslag om hur de höga sjuktalen ska sänkas. Förslaget innebär ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Sedan 2010 har sjuktalen i Sverige ökat med 78 procent. I våras presenterade regeringen ett förslag om så kallad hälsoväxling som innebar att arbetsgivarna skulle betala 25 procent av kostnaderna för anställda som varit sjukskrivna mer än 90 dagar. Men samtidigt som socialminister Annika Strandhäll presenterade förslaget om hälsoväxling lämnade hon en öppning. Om arbetsmarknadens parter kunde komma fram till ett förslag som skulle innebära en lika bra eller bättre lösning fanns en möjlighet att välja den istället. Efter att samtliga parter nu lämnat in sina avsiktsförklaringar läggs förslaget om hälsoväxling åt sidan.

Foto: regeringen

– Parterna har presenterat genomarbetade avsiktsförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser. Det här är den svenska modellen när den fungerar som bäst, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Arbetsmarknadsparternas förslag innebär satsningar på förebyggande arbetsmiljöåtgärder. Inom privat sektor är det Svenskt Näringsliv, LO och PTK som gjort en överenskommelse. De vill stärka företagshälsovården så att de anställda får tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Ett annat förslag är att utveckla stöd och verktyg i sjukprocessen, i synnerhet för små och medelstora företag. Syftet är att bättre ta till vara på den sjukskrivnes arbetsförmåga.

Den statliga sektorn var först ut med sin avsiktsförklaring. Där vill parterna jobba med att identifiera risker för ohälsa samt fokusera på åtgärder som kan motverka dem. Bland annat vill de titta närmare på risker inom så kallade kontaktyrken. Inom offentlig sektor ska stödpaket tas fram till kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro. Cheferna ska bli bättre på att jobba med rehabilitering och arbetsanpassning.

Förslaget om hälsoväxling har mött hård kritik från arbetsgivarsidan men även från fackligt håll.

– Det är bra att regeringen drar tillbaka förslaget om den så kallade hälsoväxlingen efter att ha tagit del av parternas åtgärder för att minska ohälsotalen. Sverige behöver ett modernare sätt att se på arbetsmiljön och jag är särskild nöjd med att den statliga sektorn så tydligt lyfter fram behovet av ett ökat välbefinnande i arbetslivet, säger Daniel Lind, Juseks samhällspolitiska chef i en kommentar.

Ladda ner avsiktsförklaringen från parterna i den privata sektorn:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Hälsa