Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Förebyggande sjukpenning gav rekordlåg frånvaro

Torsby kommun ville minska antalet sjukskrivna. De satsade på att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och på att använda förebyggande sjukpenning. Nu har kommunen Sveriges lägsta sjukfrånvaro.

– Vi hade många och långa sjukskrivningar i början av 2000-talet. Vi behövde kartlägga vilka som var sjuka och varför, och vem som var ansvarig chef, säger Tina Bengtsson, HR-strateg på Torsby kommun.

En medveten satsning startade. Dels för att få ut kunskapen i hela kedjan; från politiken, till chefer och medarbetare, och dels för att få ett mer effektivt arbetssätt och bättre verktyg. Tina Bengtsson fick uppdraget att samordna arbetsmiljö- rehabiliteringarbetet och kontakterna mellan chefer, Försäkringskassa och företagshälsovård. Högsta ledning och politiker sågs som nyckelpersoner i arbetet.

– Om inte första linjens chefer får befogenhet att agera, då tar det stopp där. Hur ska de lyckas genomföra ett gott arbetsmiljö- rehabiliteringsarbete om de inte har förtroendet uppifrån?

Stort fokus riktades på tidiga signaler.

– Tidiga signaler kan vara mycket. Det kan vara korttidsfrånvaro eller att någon förändrar sitt beteende. Att man är ledsen, trött eller arg.

Två viktiga verktyg blev företagshälsans kurs för sjukskrivna och personer i riskzonen för sjukskrivning och möjligheten att använda förebyggande sjukpenning. Med förebyggande sjukpenning kan medarbetaren vara borta från jobbet för rehabilitering, utan att vara sjukskriven. Företagshälsans kurs bygger på en individuell rehabiliteringsplan som består både av fysisk aktivitet och av teori och praktiskt arbete om människa och förändring. Många som går den sex veckor långa kursen är kvinnor med jobb inom skolan och vården och det var viktigt att se till hela människan – och till det som påverkar arbetet, oavsett om det kommer från jobb eller privatliv.

– Vi pratar om överbelastning i livet. Ibland går man in med värk i nacken, men det kanske handlar om andra saker. I början fick jag mycket frågor om vi verkligen skulle ta ansvar för problem som uppstått på hemmaplan. Men nu får jag väldigt lite frågor om det. Det handlar om vilken arbetsgivare man vill vara.

Tina Bengtsson har även varit ute på arbetsplatsträffar och pratat om vikten av att hjälpa varandra.

– Medarbetaren har ett stort eget ansvar och arbetskamrater är jätteviktiga, också för att fånga upp signaler om de ser att en kollega inte mår bra, till exempel i verksamheter där chefen träffar sin personal ganska sällan.

Men det handlar inte alltid om individproblem.

– Det kan vara problem i grupper, då gör vi arbetsmiljökartläggningar. Arbetsmiljön är verkligen inte kanon överallt, det här är ett evigt arbete, precis som det systematiska arbetsmiljöarbetet är tänkt.

Jörgen Johansson är huvudskyddsombud i Torsby kommun, ordförande för fackförbundet Vision och chef för en fritidsgård. Även han ser att det finns mer att göra, även om han tycker att arbetet hittills varit framgångsrikt.

– Vi tänker på hela människan, inte bara arbetstagaren. Det tror jag är en framgångsfaktor.

I skyddskommittén finns frågor om arbetsmiljö och hälsa alltid på dagordningen och samarbetet mellan arbetsgivare och fack fungerat väldigt bra, menar han.

– En bra arbetsmiljö för de anställda blir bättre för verksamheten, så vi har ett gemensamt mål. Och har chefer och medarbetare en bra relation går det att fånga upp signaler tidigt. Så använd medarbetarsamtalet, ta vara på den chansen.

Andelen sjukskrivna i Torsby kommun var 8,5 procent år 2004, 4,3 procent år 2015, med en lägsta notering på 3,9 procent 2014.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Hälsa