Hoppa till huvudinnehållet

Det gäller att anpassa den nya tekniken till organisationens önskemål, säger forskaren German Bender.

Bild: Anneli Nygårds

AI

Positivt att låta anställda ha inflytande på ny teknik

Om facket är med vid införandet av automatisering och AI gynnar det både företaget och de anställda, visar en ny avhandling. Ett starkt fack har en nyckelroll när det gäller ny teknik på arbetsplatsen, enligt forskaren German Bender.

Det finns en farhåga att våra jobb succesivt ska ersättas av maskiner och algoritmer och att vi blir överflödiga, övervakade och kontrollerade. Men så behöver det inte vara om de anställda får inflytande över processen, visar German Bender i sin avhandling på Handelshögskolan i Stockholm.

– Arbetsuppgifter och processer har förändrats i flera hundra år. Det gäller att anpassa den nya tekniken till organisationens önskemål. Det handlar om i vilken kontext och kultur den ska användas. Och på den svenska arbetsmarknaden har fackförbund betydande maktresurser eftersom arbetsgivaren är skyldig att informera och förhandla om ny teknik.

I sin avhandling gjorde han en studie på gruvföretaget Boliden som jobbat med automatisering av gruvdriften i tio år. En arbetsplats där facket alltid haft en stark roll och ett väl utvecklat samarbete med arbetsgivaren. Detta i en näring där effektiviseringen är ett måste för att vara konkurrenskraftig och i sin tur kunna behålla arbetstillfällen.

– Boliden skulle införa ett system med positionering för att se var i gruvan medarbetarna befann sig, av säkerhetsskäl. Men det fanns en oro hos de anställda att skulle bli övervakade och att systemet skulle mäta deras prestationer.

Medarbetarna ersattes med siffror

Tillsammans kom arbetsgivaren och facket fram till att det inte alls var viktigt att veta vem som befann sig var. Och de såg till att det togs fram en extrafunktion i systemet som anonymiserade medarbetarna och ersatte dem med siffror. Det gick att se var en gruvarbetare befann sig, men inte vem det var.

– Vid en olycka eller vid vissa andra omständigheter gick det att slå av den extra funktionen. Reglerna som förhandlades fram kring det nya positioneringssystemet skrevs också in i kollektivavtalet.

Ett annat exempel från Boliden var när arbetsgivaren ville införa självkörande halvautomatiserande fordon för att hålla i gång gruvdriften även nattetid, då ingen gruvdrift hade skett tidigare. De halvautomatiserade fordonen skulle kontrolleras på distans av ett fåtal förare.

– Facket förhandlade fram lokala undantag från arbetstidsreglerna och en kompensation för nattavtalet.

Ökad produktivitet och höjd säkerhet

Genom att de anställda var med och påverkade hur och till vad tekniken användes säger han att Boliden kunde öka sin produktivitet och konkurrenskraft samtidigt som säkerheten höjdes.

– Eftersom de fackliga organisationerna har rätt att förhandla om ny teknik kan de också stoppa eller sakta ner processer som är skadliga för de anställda.

Hur ser det då ut i länder eller branscher som inte har en stark facklig tradition?

– Tittar man på USA eller Storbritannien där facket inte har en stark roll eller på branscher med få medlemmar som inom transport och hotellnäringen så finns risken att algoritmiska system användas till att detaljstyra, övervaka och påverka löneutvecklingen, säger German Bender.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om AI

Senaste om Forskning