Hoppa till huvudinnehållet
Carina Lindfelt

Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv, ger rådet till arbetsgivare att ta hand om den oro som kan uppstå vid det stora teknikskifte som nu pågår.

Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Innovationer

Artificiell intelligens – tjänstemännens jobb förändras mest

AI-tränare och AI-etikexpert. Det är några nya yrken som kan uppstå till följd av att AI-stödda verktyg nu letar sig in i arbetslivet. Arbetstillfällen försvinner inte nödvändigtvis – men många jobb kommer förändras, spår arbetsmarknadens parter.

Fler artiklar i serien om AI:

Så förändras arbetslivet av AI

Rekrytering, kundtjänst och administration. AI-stöd letar sig in på arbetsmarknaden i allt snabbare takt. Ett av de stora orosmolnen när artificiell intelligens på arbetsmarknaden kommer på tal är att jobben ska försvinna. 2020 förutspådde World Economics Forum att AI inom några år skulle ersätta 75 miljoner jobb över hela världen. Samtidigt spådde de att det kommer skapas 133 miljoner nya jobb och roller som inte ens fanns tidigare.

– Historiskt sett har teknikutveckling aldrig lett till färre jobb och jag tror inte att det kommer bli så nu heller. Det kommer att utvecklas helt nya jobb i takt med att AI kommer in i arbetslivet. Men övergången sker inte automatiskt, alla aktörer måste vara med och hitta bra lösningar, säger Victor Bernhardtz, ombudsman för digitala arbetsmarknader på Unionen. 

Victor Bernhardtz
Victor Bernhardtz är ombudsman för digitala arbetsmarknader på Unionen
Bild: Unionen

En större risk än att AI ska ta jobben från oss är snarast att företag som inte anammar AI förlorar sin konkurrenskraft.

– Det farliga vore om vi bara fortsatte att använda gammal teknik, då kan man garanterat säga att det inte blir fler jobb. På det sättet är valet enkelt – omfamna den nya tekniken eller se företag och organisationer kollapsa och bli omsprungna, fortsätter Victor Bernhardtz.

Tjänstemännens jobb påverkas mest

Däremot kommer en stor andel av jobben att förändras i grunden. Allra tydligast blir detta inom ett område som inte varit lika påverkat av tidigare teknikskiften som andra: tjänstemannasektorn. Med AI kommer många tjänstemäns arbetsinnehåll att förändras, då vissa uppgifter försvinner och nya tillkommer. Mycket av det tjänstemän har utfört fram till nu kommer att flyttas in i datasystem.

– När det händer kommer vi att få nya uppgifter. I stället för att lösa arbetsuppgifter som innehåller stora datamängder och göra repetitiva uppgifter blir människorna de som styr maskinen och granskar, tolkar och bedömer resultatet maskinen ger. Då blir det mer tid över till annat, till exempel sådant som kräver stor kognitiv förståelse för andra människor och abstrakt förståelse av skeenden, säger Victor Bernhardtz.

Den viktiga dialogen

Hur ska man då hantera den oro som ändå finns? Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv menar att nyckeln är dialog.

– Förändring väcker alltid oro. Därför är det så viktigt att ha en god dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Prata om saker som: vad tillför AI för vårt företag? Vad tillför det inte? Det gäller att arbetsgivare tar hand om folks oro och bjuder in till samtal om hur man kan lösa situationen på bästa sätt för alla.

Både Victor Bernhardtz och Carina Lindfelt påpekar att även individen har ett ansvar att hänga med i utvecklingen.

– Fram till för bara några år sedan var det nog många som tänkte ’Jag har min examen och kan gå några kurser då och då så håller jag mig à jour resten av mitt arbetsliv”. Men detta är inte givet längre. Det finns ett ansvar på individen att se över sin egen utveckling så att man hänger med. Och på makronivå måste det skapas förutsättningar för individen att kunna ta det ansvaret, säger Victor Bernhardtz.

Framtidsspana och var nyfiken

Där kommer den Trygghetsöverenskommelse som klubbades igenom i höstas och som innehåller ett helt nytt statligt omställningsstudiestöd väl till pass, menar de.

– Tack vare omställningsstödet finns det nu fantastiska möjligheter till vidareutbildning och omskolning för personer som är etablerade på arbetsmarknaden, säger Carina Lindfelt och tillägger:

– Mitt råd är att hela tiden framtidsspana. Häng med, var nyfiken och fundera över din roll – kommer den att finnas kvar? Om inte kanske en vidareutbildning är ett alternativ.

Arbetsplatsnära kompetensutveckling är också viktigt. För när AI kommer in på företagen behövs många nya roller som kommer vara svåra att rekrytera utifrån, eftersom det råder brist på personer med den kompetensen.

– Som arbetsgivare kan du inte lösa detta genom att låta 100 personer gå och ta in 80 nya med rätt kompetens, för de finns helt enkelt inte lediga att rekrytera. Bättre då att kompetensutveckla din befintliga personal, säger Victor Bernhardtz.

Gemensamt ansvar

Men visst är det inte bara upp till den enskilda arbetstagaren, även arbetsgivaren har ett stort ansvar att se över sina medarbetares kompetens i takt med AI:s intåg.

– Det löser sig inte av sig själv. Vi behöver alla arbeta tillsammans: staten, företagen, organisationerna och fackförbunden för att ta ansvar för den här omställningen, säger Victor Bernhardtz.

FAKTA

5 nya yrken inom AI

  1. AI-tränare: ansvarar för att utveckla och träna AI-modeller så att de ska bli så bra som möjligt på sitt jobb. Det kan till exempel innebära att samla in och bearbeta data, välja lämpliga algoritmer men också att ställa frågor till systemet för att testa och förbättra svaren.
  2. AI etikexpert: ansvarar för att säkerställa att AI-modeller och system används på ett etiskt korrekt sätt. Det innebär till exempel att utveckla etiska riktlinjer, övervaka och hantera risker och utvärdera systemens effekter på människor och samhället.
  3. AI-projektledare: ansvarar för att planera, organisera och övervaka projekt som innefattar utveckling och implementering av AI-system.
  4. Digitaliseringscoach: hjälper företag och organisationer att anpassa sig till den digitala transformationen genom att utbilda och coacha medarbetare i nya tekniker, arbetssätt och strategier.
  5. AI-säkerhetsexpert: ansvarar för att säkerställa att AI-modeller och system är skyddade mot cyberattacker och andra säkerhetsrisker.
bild på Karin Cedronius

Karin Cedronius

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning