Hoppa till huvudinnehållet
AI

AI som lär känna sina användare är framtiden enligt forskare

Precis som Spotify rekommenderar musik baserat på lyssnarhistorik kan AI rekommendera beslut för flygledare baserat på deras tidigare beteenden. Det visar forskning från Linköpings universitet.

Flygledning kan få en säkrare och mer användarvänlig framtid tack vare AI-system som lär sig användarnas beteenden och preferenser, enligt forskare vid Linköpings universitet. Genom att låta AI anpassa sig efter flygledares unika beteenden och beslutsprocesser kan samarbetet mellan människa och maskin förbättras.

Carl Westin
Carl Westin är forskare vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.
Bild: Privat

Carl Westin, forskare vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, säger att AI skulle kunna vara till stor hjälp inom flygledning.

– AI kan stödja kommunikation, förbättra flygvägar och färdplaner, ge beslutsstöd samt övervaka väderfenomen och objekt som utgör hot, säger han.

Forskarna på Linköpings universitet konstaterar bland annat att AI kan anpassa sina rekommendationer efter en flygledares personlighet och beteende.

– Om två flygplan är på kollisionskurs kan AI anpassa rekommendationerna till flygledarens preferenser, som separationsdistans och vilken typ av åtgärd som behövs.

Finns också risker

Det finns dock utmaningar och risker med att använda AI som stöd för flygledare. Carl Westin påpekar att arbetet som flygledare kan bli tråkigare när komplexa uppgifter överlåts på AI och flygledaren blir en passiv observatör.

– För att minimera de här riskerna är det viktigt att involvera flygledare i forskning och utveckling av AI så att de kan bidra till att definiera AI:s syfte, mål, tränings- och testmetoder samt användning av data.

Carl Westin betonar att en gradvis, evolutionär utveckling av AI inom flygledning är att föredra framför revolutionära förändringar.

– AI och flygledare bör betraktas som kollegor snarare än att AI ersätter flygledare, säger han.

Inom de närmaste fem åren tror Carl Westin att vi kommer få se AI-stöd i verkliga situationer inom flygledning.

– Helautomatisering inom flygtrafikledning kan sedan bli verklighet runt år 2050, men utvecklingen kan gå långsammare på grund av strikta regler och människocentrerad design. Historiskt har flygsektorn prioriterat människans behov och säkerhet, vilket innebär att förändringar som införandet av AI måste testas rigoröst.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om AI

Senaste om Forskning