Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Ytterligare stöd för att munskydd fungerar

Folkhälsomyndighetens råd för att förebygga smittspridning på arbetsplatser och i offentliga miljöer var att hålla två meters avstånd. Däremot avfärdades länge värdet av munskydd. Men en ny studie visar att munskydd minskar risken för smittspridning avsevärt. 

Under pandemin fick vi lära oss att hålla ett säkerhetsavstånd på minst två meter för att undvika att bli smittade av covid-19. Nu visar en internationell studie, där bland annat forskare från Chalmers tekniska högskola ingår, att tvåmetersregeln kan vara en falsk trygghet. Det är visserligen viktigt att hålla avstånd, eftersom de höga koncentrationerna av infekterade partiklar alltid ligger nära utsläppskällan – den sjuke – och koncentrationen minskar genom att öka avståndet från den personen. Men den nya studien visar att en person som pratar utan att bära munskydd kan sprida infekterade droppar på över en meters avstånd. Genom att använda ett munskydd eller ett andningsskydd med filter avtar risken för smittspridning avsevärt. 

Gaetano Sardina, forskare vid Chalmers tekniska högskola
Gaetano Sardina är forskare vid Chalmers tekniska högskola.
Bild: Privat foto

–  Bär man ett kirurgiskt munskydd, eller ett så kallad FFP2-munskydd, minskar risken för smitta så till den grad att risken är att betraktas som praktiskt taget försumbar. Också på så kort avstånd som en meter från en person som bär på viruset, konstaterar Gaetano Sardina, forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Ny beräkningsmodell

Han ingår i ett internationellt forskarlag som i en ny studie har utvecklat en beräkningsmodell för att bättre kunna bedöma smittorisken.

– Modellen är en slags förlängning av en gammal modell som kom till på 1930-talet för att beräkna smittsamhet i tuberkulos. Vi har mätt hur långt de infekterade partiklarna kan sprida sig beroende på hur varmt det är i luften, vilken virusmängd det är tal om, om personen pratar, nyser eller hostar samt hur hög luftfuktigheten är. Större droppar tenderar att falla snabbare ner i marken innan de avdunstas, medan mindre droppar beter sig som partiklar som förblir luftburna, säger Gaetano Sardina.

I den nya studien visar det sig att en person som pratar utan att bära munskydd kan sprida infekterade droppar på över en meters avstånd. Skulle samma person hosta kan dropparna spridas upp till tre meter och vid nysning kan spridningsavståndet uppgå till sju meter. Men genom att använda ett munskydd eller ett andningsskydd med filter avtar risken för smittspridning avsevärt.

– Eftersom munskydd filtrerar de flesta smittsamma partiklar släpps färre partiklar ut i luften om en sjuk person bär en ansiktsmask, förklarar han.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Forskning