Hoppa till huvudinnehållet

Människoörat irriteras av ett så kallat tonalljud som uppstår när fläktarnas blad rör sig.

Bild: Unsplash

Ventilation

Tysta fläktar gör oss friskare

Högt blodtryck, hörselskador, sömnsvårigheter och stress är några hälsoproblem kopplade till konstant brus från ventilationssystem. Nu har en forskare vid Chalmers utvecklat en tyst fläkt.

Ljud i vår omgivning påverkar oss mer än vi kanske tror. De är inte bara störande utan kan också ha en negativ inverkan på vår hälsa.  

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen WHO löper en människa som utsätts för störande fläktljud under lång tid högre risk att drabbas av högt blodtryck, hjärtstillestånd, tinnitus, hörselskador, sömnsvårigheter och stress.

– Jag är själv känslig för ljud och kan ha svårt att koncentrera mig och sova med störande ljud. När jag tog del av WHO:s rapporter om hur tonalt ljud kan leda till sjukdomar som högt blodtryck och till och med hjärtstillestånd så fick projektet en helt ny dimension, säger Martin Ottersten, doktorand vid Chalmers som har ägnat fyra år åt att försöka göra fläktar tystare.

Genom att studera hur luft flödar genom fläkt och hur oljud uppstår har han lyckats skapa en helt tyst fläkt som dessutom har bättre effekt till lägre energiåtgång.

– Vi håller just nu på att patentera lösningen och att implementera den i våra fläktar. Därefter ska vi få ut dem på marknaden och bidra till att göra våra inomhusmiljöer mer hälsosamma att vistas i. Och dessutom dra ner på energikonsumtion och koldioxidutsläpp, säger han.

Läs mer om Martin Otterstens forskning:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Ventilation

Senaste om Forskning