Hoppa till huvudinnehållet
Diskriminering

Transpersoner utsatta på jobbet

En ny svensk studie visar att hbtq-personer ofta är utsatta för kränkningar och diskriminering på sina arbetsplatser. Värst drabbade är personer med transerfarenhet.

I ett regeringsuppdrag har Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I uppdraget ingick att speciellt titta på transpersoners arbetsmiljö. I tidigare internationella studier har hbtq-personer berättat att de valt att sluta om det arbetat på mindre toleranta arbetsplatser.

– Vi har gjort en studie med strax över 100 transpersoner, och många rapporterade att de arbetar vid arbetsplatser där chefer saknar kunskap kring hbtq-frågor och transfrågor i synnerhet. Några beskrev att de arbetade på en arbetsplats som hade en mer machoorienterad kultur som upplevdes som mindre tolerant, säger Andrea Eriksson, docent vid Kungliga Tekniska högskolan och huvudförfattare till kunskapssammanställningen.

Andrea Eriksson

Tillsammans med Sara Andersson (doktor), Sofia Björk (universitetslektor) och Carin Hellström (doktorand) har hon gått igenom cirka 300 forskningsartiklar om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Resultatet är motstridigt.

– Många hbtq-personer upplever att de har en god arbetsmiljö samtidigt som andra blir utsatta för olika former av diskriminering och trakasserier. Särskilt utsatta är transpersoner, säger Andrea Eriksson.

Brist på stöd förvärrar

I rapporten skriver författarna att en brist på synligt stöd eller passivitet från chefer ger spelrum för mikroaggressioner, diskriminering och trakasserier.

– Mikroaggressioner kan yttra sig genom nedvärderande skämt om hbtq-personer som inte behöver vara personligt riktade eller subtila ifrågasättande och nedlåtande bemötande som kanske inte alltid är direkta eller uppenbara påhopp.

Studiedeltagarna beskriver också arbetsplatser med ett starkt heteronormativt klimat som mindre toleranta.

– Både vår egen studie och andra studier visar hur ett heteronormativt klimat bidrar till att hbtq-personer blir osynliggjorda, känner sig osäkra kring om de kommer bli accepterade eller inte eller blir bemötta på ett negativt sätt på grund av att uppfattas vara normbrytande. Det är chefers ansvar att se till att ingen på arbetsplatsen blir diskriminerad eller trakasserad och att det sker en jämlik behandling där alla arbetstagare, oavsett bakgrund och identitet, blir respektfullt behandlade, säger Andrea Eriksson.

Chefer behöver vara mer inkluderande

Hon menar att svenska arbetsgivare behöver bli bättre på att stödja sina chefer att vara mer inkluderande i sitt ledarskap.

– Det kan handla om att aldrig utgå ifrån att en anställd har en viss könsidentitet eller sexuell läggning och alltid fråga en nyanställd om vilket pronomen eller tilltalsnamn hen föredrar. De kan också handla om att aktivt säga ifrån om en negativ jargong om hbtq-personer förekommer.

 

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Diskriminering

Senaste om Forskning