Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Så förbereder du dig inför pensionen

Att gå i pension är en av livets allra största förändringar. Att förbereda sig, både mentalt och praktiskt, ökar chanserna att tiden som nybliven pensionär blir glädjefylld.

Att gå i pension brukar kallas en av livets stora kriser. Men faktum är att de flesta av oss verkar hantera övergången från arbete till pension väl. Det säger Isabelle Hansson, forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, som studerat hur livstillfredsställelsen förändras åren före och efter pensioneringen och hur vi anpassar oss till stora livshändelser. Studien baseras på forskningsmaterial från HEARTS-studien – Health, Aging and Retirement Transitions in Sweden, som startade 2015 och inkluderar enkätsvar från 6 000 personer födda mellan åren 1949 - 1955.

– De allra flesta rapporterar en högre livstillfredsställelse åren efter pensionen. Många tycker att det är positivt att ha mer tid till andra saker än att jobba och upplever en frihet från arbetslivets krav. Plötsligt kan man fokusera på andra saker som är viktigt för en, som fritidssysselsättningar eller barnbarnen, säger hon.Isabelle Hansson

Saknar sin yrkesidentitet

Men det finns också stora individuella skillnader. Personer som har en dålig ekonomi mår exempelvis ofta sämre efter pensioneringen. Det finns också andra faktorer som kan ge smolk i bägaren.

– Vissa saknar sin yrkesidentitet och känner sig mindre behövda efter pensionen. Många upplever också att de saknar sitt arbete och den roll det hade i ens liv, berättar Isabelle Hansson.

Bra med långsam nedtrappning

Så vad kan man göra själv för att öka chanserna att få en glädjefull tid som nybliven pensionär?
Om det är möjligt är det bra att ha ett visst inflytande över tidpunkten för pensioneringen. Forskning visar att om det upplevs som ett frivilligt val att gå i pension ökar chanserna för att man trivs med sin nya tillvaro. En långsam nedtrappning av arbetet kan också vara ett bra sätt att få övergången att upplevas mer positiv.

– Många har en ganska lång fas där de börjat ta ut sin ålderspension men fortsätter att yrkesarbeta deltid och de flesta gör det inte av ekonomiska skäl utan för att de trivs med att känna sig efterfrågade på sin arbetsplats och tycker om sitt arbete, säger Isabelle Hansson.
Att jobba samtidigt som man tar ut pension upplevs av de flesta också som mer flexibelt än tidigare. Många har större möjlighet att påverka hur mycket man arbetar och upplever inte samma krav på att jobba som tidigare i livet.

Fundera vad du vill göra

Förutom att tänka igenom tidpunkt för pensionen och fundera över hur man vill att övergången ska se ut, är det en bra att förbereda sig mentalt genom att försöka sätta sig in i vad pensioneringen kan få för betydelse i ens liv.

– Fundera över vilka förändringar pensioneringen kommer att medföra i ditt dagliga liv och vad det kommer att innebära för ditt sociala liv. Vad har du för sociala aktiviteter som inte är kopplade till arbetet? Vissa har ett rikt socialt liv utanför jobbet medan andra förlorar många aktiviteter och nätverk när de går i pension för att de är kopplade till arbetslivet. Att gå en kurs eller engagera sig i föreningar kan vara ett bra sätt att hitta nya sociala sammanhang samtidigt som det bidrar till att hålla igång både kropp och knopp, säger Isabelle Hansson.

TIPS

Så förbereder du dig inför pensionen

  • Bestäm själv Om möjligt, bestäm själv tidpunkten för när du vill gå i pension. Forskning visar att om det upplevs som frivilligt ökar chanserna att man trivs med sin nya tillvaro.
  • Trappa ner långsamt Då känns övergången mer positiv.
  • Fortsätt jobba lite grann Många upplever att det är positivt att fortsätta jobba efter pension. Det är mer fritt och flexibelt.
  • Fundera över vad du vill göra Redan innan pensioneringen kan man fundera över vad man gillar att göra på fritiden och vad man skulle vilja göra mer av.

Källa: Isabelle Hansson, forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Äldre

Senaste om Forskning