Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Distansarbete

Chefer behöver hjälpa till att sätta gränser

Debatten kring flexibelt arbete har fokuserat mycket på vad individen kan göra för att inte jobba för mycket. Men i takt med att fler distansarbetar, önskar många att arbetsgivaren tydliggör vilka förväntningar som finns på medarbetarna. Det visar en ny undersökning från Högskolan i Gävle.

Den stora utmaningen med att jobba på distans och styra själv över sina arbetstider, är gränssättningen och att skilja på jobb och fritid, enligt Sofie Bjärntoft vid Högskolan i Gävle som lett en intervjustudie om flexibelt arbete.

– Jobba inte på ledig tid, använd till exempel kalendern för att schemalägga arbetstiden och även pauser. Då har man också koll på hur mycket man jobbar och att det finns tid för den viktiga återhämtningen, säger Sofie Bjärntoft i en kommentar.

Riktlinjer efterlyses

Men även om individen kan göra mycket för att se till att arbetsbelastningen är rimlig på hemmakontoret, framgår det av studien att det som flest önskar sig är åtgärder på organisationsnivå. Ett exempel är gemensamma riktlinjer för tillgänglighet.

– Arbetsgivarna måste tydliggöra vilka tider man får jobba och när och hur ofta man förväntas vara på plats. Och organisationen behöver ge stöd och utbildning till chefer så att de kan utveckla och anpassa sitt ledarskap till flexibelt arbete, säger Sofie Bjärntoft.

Att chefen hör av sig oftare och återkopplar tydligt är ett annat önskemål liksom att cheferna ägnar sig mer åt klimatet i arbetsgruppen och att få gruppen att fungera bra tillsammans. Cheferna behöver också bli bättre på att genom regelbundna avstämningar hjälpa sina medarbetare att sätta gränser mellan arbete och fritid, enligt Sofie Bjärntoft.

Planera in återhämtning

Men medarbetarna kan också bli bättre på att ta ansvar för sin egen arbetsmiljö. Konkreta förslag som framkom i studien är att inte jobba på ledig tid samt att planera in tid för återhämtning i sin kalender.

– Att jobba mycket och alltid vara tillgänglig handlar ofta om förväntningar man har på sig själv, snarare än förväntningar från chefer och kollegor.

Fakta om studien: Studien genomfördes under genom fokusgruppsintervjuer där 8 grupper (3-8 medarbetare per grupp) fick diskutera frågan: "Vilka åtgärder anser du är mest väsentliga för att främja en god arbetsmiljö och hälsa vid flexibelt arbete." Deltagarna fick sedan bryta ner denna frågeställning till konkreta åtgärdsförslag. 

Läs mer om studien:

TIPS

Sätta gränser

Tips till chefer:

  • Ger instruktioner om när och var medarbetarna förväntas jobba.
  • Hör av dig oftare och återkoppla tydligt, inte bara kring sådant som rör jobbet.
  • Bidra till gruppklimatet, få gruppen att arbeta bra tillsammans.

Tips till arbetsgruppen:

  • Skapa gemensamma regler för tillgänglighet.
  • Ha en öppen dialog i gruppen om hur man vill jobba flexibelt.

Tips till individen:

  • Jobba inte på ledig tid. 
  • Ange när du är ledig eller sjuk i kalendern eller på Teams.
  • Boka in tid i kalendern för pauser och återhämtning.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Distansarbete

Senaste om Forskning