Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Fusion Medical Animation

Coronaviruset

Ny rapport fastställer hur covid-19 sprids

Merparten av all smittspridning av covid-19 sker via luften vi andas. God ventilation är därför mycket viktigt för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen. Det framkommer i en ny kunskapsöversikt som ger konkreta råd kring hur smitta kan förebyggas.

Innan pandemin fanns det förvånansvärt lite forskning om hur luftvägsvirus och influensa smittar, enligt Carl-Johan Fraenkel, infektionsläkare vid Lunds universitet och en av dem som ligger bakom kunskapsöversikten "Luftvägsvirus vid arbetsplatser – smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder".

– Covid-19 har gett en explosion av kunskap. I dag har vi en betydligt bättre förståelse för hur luftvägsvirus sprids än vad vi hade innan pandemin, sa han när han presenterade kunskapsöversikten på ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring.

Inandningsluften den största risken

Luftvägsvirus smittar på tre olika sätt; kontaktsmitta, droppsmitta och luftsmitta. Av dessa utgör luftsmitta, det vill säga att man blir smittad av inandningsluften, den största smittorisken när det gäller covid-19. Människor infekterade med corona släpper ut massor av pyttesmå virusladdade partiklar bara genom att andas. De kallas aerosoler och kan hålla sig svävande i luften länge. Förbättrad ventilation och andra åtgärder som minskar virus i luften är därför viktiga för att förhindra smittspridning.

– Risken för smitta via luften ökar om man har dålig ventilation och om man sitter och jobbar i trånga utrymmen eller på vintern när luften är torr och kall. Det finns också uppgifter som tyder på att omikron-mutationen lättare sprids via luften än tidigare mutationer.

Men för att bli smittad via luften krävs en hög koncentration viruspartiklar.

– Det sker till exempel vid körsång eller när någon pratar högt. På call-center där många sitter och pratar samtidigt har man sett ökad smittspridning. När man anstränger sig fysiskt utsöndrar man också mer virus och därför är träningsanläggningar utsatta.

Låg risk för kontaktsmitta

Forskningen visar också att man utsöndrar som mest virus i början av infektionen samt eventuellt att vissa individer utsöndrar mer virus än andra. Det är den mekanismen som tros ligga bakom så kallade superspridar-händelser.

Kontaktsmitta däremot, det vill säga att man smittas av att ha rört vid en yta som en sjuk person tagit i, förekommer knappt när det gäller covid-19, enligt kunskapsöversikten.

– I början av pandemin såg man ju bilder där arméer av människor i Kina desinficerade gator. Men hittills har ingen lyckats odla fram levande virus utanför laboratoriemiljö. Det finns heller inga rapporter som visar att personer som levt isolerade blivit sjuka av att öppna ett paket de fått hem. Kontaktsmitta finns säkert, men det är inte en dominerande smittväg, konstaterade Carl-Johan Fraenkel.

Droppsmitta eller deponering på forskarspråk, är ytterligare en smittväg. När en smittad person exempelvis hostar sprids droppar i luften som kan föra smittan vidare. Men för att det ska kunna ske behöver dropparna vara relativt stora och man måste stå ganska nära den som hostar. Dropparna rör sig då som en projektil och de måste landa direkt i mottagarens mun eller ögon.

Distansarbete bästa åtgärden

Det bästa sättet att förebygga smittspridning på arbetsplatsen är att låta de anställda jobba på distans. Om inte det går ska man se över sin ventilation, vara noggrann med handhygien eller använda olika typer av barriärer, som plexiglas i butiker.

Forskarna slår också ett slag för administrativa åtgärder på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om att utbilda personalen i smittskyddsfrågor och planera så att det inte blir trångt i lokalerna.
Om smittan inte går att undvika på andra sätt är personlig skyddsutrustning ytterligare ett sätt att skydda sig. Och äntligen finns svar på frågan om de omstridda munskydden.

– I början av pandemin visste man inte hur stor risken var att smittas via ytor. Då fanns farhågor att munskydden skulle kunna bidra till ökad kontaminering samt att de skulle kunna invagga folk i falsk trygghet. De farhågorna har inte besannats utan studier visar att munskydd minskar risken att smittas lite grann, sa Jakob Löndahl, docent vid Lunds Tekniska universitet, och rekommenderade att munskydd används i kollektivtrafiken och i alla inomhusmiljöer.

Ladda ner kunskapsöversikten här:

 

RÅD

Förebygg smittspridning på arbetsplatsen

  • Ta bort risken helt: Låt de anställda arbeta på distans.
  • Minska risken: Det kan t.ex. göras genom att ha god ventilation, handhygien och barriärskydd (plexiglas)
  • Administrativa åtgärder: Utbilda personalen i smittskydd. Se över arbetstider och rutiner för att undvika att det blir trångt.
  • Personlig skyddsutrustning: Munskydd minskar smitta enligt kunskapsöversikten. I vård och omsorg bör både munskydd och visir användas för bästa skyddseffekt.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Forskning