Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Jobbtrivseln ökar med åldern

Arbetstagare i 60-årsåldern och uppåt upplever sina jobb som mer meningsfulla och mindre stressande och ansträngande än tidigare. Det visar två studier från Stockholms universitet.

Av studierna, som består både av en enkätundersökning och djupintervjuer framkommer att arbetstagare i 60-årsåldern ser sina jobb som mer givande och mindre stressande än tidigare. De har dessutom mer kontroll över sin arbetstid och deras arbeten har blivit mindre farliga och ansträngande.

Att fortsätta arbeta trots att man samtidigt tar ut ålderspension ger en ekonomisk trygghet och en starkare ställning gentemot arbetsgivaren. Många så kallade jobbonärer sätter själva gränser för hur mycket de vill arbeta. Kortare arbetstid ger också bättre återhämtning och möjlighet att hålla sig borta från konflikter och oönskade arbetsuppgifter.Foto: Stockholms universitet

– Vi fann att arbetande pensionärer har speciella relationer till sina jobb. Även om de uppskattar sina jobb, ser de till att skydda sig mot avigsidorna med att arbeta, säger Loretta Platts, docent vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet i en kommentar.

Bättre balans

De arbetande pensionärerna i studien hade också en bättre balans mellan arbetsliv och fritid, vilket frigör tid för andra aktiviteter som de värderar högt.

– Så fort man börjar erhålla pension blir lönearbete en valfri aktivitet. De flesta var antingen egen- eller timanställda, som kunde sluta arbeta om de ville, men de fortsatte gärna lite till, inte minst för att de gillade sitt arbete, säger Loretta Platts.

FAKTA

Om studien

Studien bygger på två delar. Den ena är en kvantitativ studie
av 2 000 anställda i 60-årsåldern inom ramen för studien Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health. I studien jämfördes upplevd jobbkvalitet jämfört med tidigare år. Förbättringar skedde vad gällde fysisk arbetsmiljö (farlighet, krav på ansträngning och grad av obehag), samt psykosociala aspekter som jobbstress, balans mellan arbetsinsats och belöningar och kontroll över arbetstiderna, samt arbetstillfredsställelse.

Den andra delen består av intervjuer med 25 nyligen pensionerande personer i Sverige som fortsatt att arbeta.

Läs mer: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Äldre

Senaste om Forskning