Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Ny studie visar: den psykiska pressen har varit värst

Tyngre och stressigare men framförallt mer psykiskt påfrestande. Så beskriver hälso- och sjukvårdsanställda hur deras arbete påverkats av pandemin. Av de som själva fått covid-19 har nästan var tredje varit svårt sjuk.

Under hösten 2020 genomförde Arbets- och Miljömedicin Syd en enkätundersökning bland hälso- och sjukvårdsanställda i Skåne om arbetssituationen under pandemin. Enkäten gick ut till 18 143 medarbetare och besvarades av 7 781 (42,9 %).

Nästan hälften av de som svarat uppgav att deras arbetsbelastning och stress ökat på grund av pandemin. Mer än var femte tyckte att jobbet blivit tyngre rent fysiskt, det kunde handla om fler tunga lyft, trängsel och monotona arbetsställningar.

Men ännu fler pekade på de psykiska påfrestningarna som förstärktes av oron för att själv sprida smittan vidare. Mer än hälften av de som deltog i undersökningen oroade sig för att de skulle bära med sig viruset hem och smitta familjemedlemmar eller andra de träffade på fritiden. Nästan lika många var oroliga för att själva bli svårt sjuka och nästan var fjärde upplevde att deras mentala hälsa försämrats på grund av arbetssituationen under pandemin.

Varierande risk

Undersökningen omfattade flera yrkesgrupper, med varierande risk att utsättas för smitta, allt från läkare och sjuksköterskor till terapeuter, psykologer och medicinska sekreterare. 42 procent hade daglig kontakt med patienter som var, eller misstänktes vara, smittade av coronaviruset.

Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad, ansvarade för undersökningen. Foto: Högskolan i Kristianstad

– Avsikten med att så snabbt under pandemin gå in med undersökningen var att tidigt fånga upp brister och problem som kunde leda till risker för personalen, förklarar hon.
De flesta av de som deltog i undersökningen tyckte att åtgärderna för att förhindra smitta var tillräckligt bra på deras arbetsplats. Men nästan var fjärde höll inte med. Dessutom tyckte mer än var fjärde att det fanns praktiska hinder för att följa skyddsrutinerna fullt ut.

Många svårt sjuka

När de svarade på enkäten hade 399 medarbetare (5,2 procent) haft eller hade Covid-19. Av dem hade nästan var tredje varit svårt sjuk och flera hade fortfarande komplikationer eller biverkningar efter sjukdomen.

En majoritet, (55,5 %) av de som blivit sjuka trodde att de blivit smittade på jobbet. Men inte ens hälften av dem hade fått sjukdomen anmäld som arbetsskada.
Att det slarvas med att anmäla arbetsskador är inget ovanligt och kan ibland bero på ren okunskap om vad som räknas till arbetsskador och anmälas konstaterar Kerstin Nilsson.

– På varje dödsolycka i arbetslivet går det tusentals "Hoppsan det var nära ögat!"

FAKTA

Om undersökningen

Höstens undersökning var en uppföljning till studien "Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvård" från 2017. En första rapport, "Situationen under Covid-19 pandemin för 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda" publicerades omgående efter att enkäten avslutats. Men undersökningsresultaten kommer framöver även att följas upp på andra sätt. Redan i höst startar forskningsprojektet "Därför orkar vi! Sjuksköterskors arbetssituation, före under och efter pandemin."

Ursula Stigzelius

Mer om Coronaviruset

Senaste om Forskning