Hoppa till huvudinnehållet
Diskriminering

Transpersoners arbetsmiljö undersöks

Hur upplever hbtq-personer sin arbetsmiljö? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Särskilt fokus kommer att ligga på transpersoner eftersom det är en extra utsatt grupp.

Studier har visat att hbtq-personer, jämfört med andra anställda, oftare utsätts för kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning på jobbet.

– För att komma nära och skapa goda relationer till sina kollegor måste man "komma ut". Det innebär också ett risktagande för man vet inte vilka fördomar folk har och det finns risk för att man utsätts för trakasserier och diskriminering, säger Sofia Björk, forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.

Men hbtq-personers psykosociala arbetsmiljö handlar inte bara om grova kränkningar eller diskriminering. Det kan också röra sig om obetänksamhet från kollegor, till exempel opassande frågor, skämt eller att man undviker att fråga om privatlivet, visar en studie som Sofia Björk tidigare gjort bland anställda i Göteborgs stad

– Där fann vi att det behöver inte vara med uppsåt för att det ska få negativa effekter på hbtq-personers psykiska välbefinnande, känsla av stöd i organisationen och delaktighet i gemenskapen.

Kunskapssammanställning, som regeringen gett Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) i uppdrag att genomföra, ska ha särskilt fokus på transpersoners arbetsmiljö. I projektet ska forskarna också undersöka vad som kännetecknar en inkluderande arbetsplats för hbtq-personer.

Även om samhällets syn på sexualiteten förändrats och det finns en ökad medvetenhet och tolerans är det fortfarande de traditionella könsmönstren som råder, anser Sofia Björk.

– Könsnormerna och det binära tänkandet att det bara finns män och kvinnor är fortfarande en väldigt stark föreställning som gör att om man avviker från den så uppfattas man nästan som obegriplig av sina kollegor, säger hon.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Diskriminering

Senaste om Forskning