Hoppa till huvudinnehållet
Innovationer

Många vinster med arbetsrotation

Berendsens tvätteri i Ockelbo har infört arbetsrotation. Det breddar både de anställdas kompetens, ger en bättre arbetsmiljö och en stabilare produktion. Det finns bara vinster, enligt Marianne Sund som är klubbordförande för IF Metall.

Berendsen Textil Service tar emot tvätt från sjukhus, äldreboenden, hotell och restauranger. De är ett 60-tal anställda och satsningen är ett tvåårigt forskningsprojekt i samarbete med Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle. Satsningen går under namnet Rotovation, eftersom det är rotation och innovation i ett. För med arbetsrotationen följde många fler goda idéer på köpet.

– Vi har delat in personalen i team på sex personer. Varje team roterar på fyra, fem olika maskiner. Innan vi bestämde vilka maskiner varje team skulle ansvara för gjorde vi mätningar för att se vilka arbetsmoment som var fysiskt tunga, vilka som var en smula långtråkiga och vilka som var stressande. Helt enkelt i vilken grad maskinerna och arbetsmomenten påverkade kropp och hjärna, säger Marianne Sund.Foto: privat

Mätningarna gav en bra mix av maskiner i varje grupp. Nu börjar och slutar alltid arbetsdagen på samma maskin, däremellan varierar passen på upp till två timmar ner till en halvtimme på olika maskiner och moment. Arbetsuppgifter som kräver mer planering växlar per dag likaså där personalen upplever att det är en stress att växla ofta.

– Alla i arbetslagen har blivit lite av experter på någon maskin. Personalen är kompetensbärare vilket i sin tur ger arbetet större innehåll för den enskilde medarbetaren, säger Marianne Sund.

Eftersom Rotovation är ett forskningsprojekt fick alla medarbetare också fylla i en omfattande enkät med frågor om bakgrund, anställningsförhållanden, arbetstider, arbetsuppgifter, fysisk och mental ansträngning och arbetsförmåga.

– Vi har människor från 17 olika länder här och alla har inte hunnit lära sig så bra svenska än. För att forskningen skulle bli korrekt tog vi in en lärare från SFI och enkäten blev också utgångspunkten för svenskundervisning.

Beredsen har haft hjälp av en professor i belastningsskador och en doktor i arbetshälsovetenskap för att genomföra Rotovation. Men går det att göra en liknande omställning utan den hjälpen?

– Absolut. Då kan man ta hjälp av företagshälsovården som kan mäta det ergonomiska och ställa frågor om hur det känns i huvudet och kroppen. Sen är det bra att utse en projektledare, det kan vara ett duktigt skyddsombud eller någon annan som har stort intresse av frågan.

Marianne Sund säger att 90 procent av de anställda på Berendsen varit positiva till arbetsrotation och gruppindelning.

– För vissa är förändring svårt och en del vill helst stå vid samma maskin som de alltid gjort. Då får vi påminna dem om att de unga som kommer ska hålla ett helt arbetsliv. Alla mår i slutändan bra av arbetsrotation.

I stället för att jobba en och en vid maskinerna består nu Beredsen av små grupper som jobbar tillsammans och där varje grupp har sin speciella kunskap. Ljusblå gruppen är bra på efterbehandling och sortering, mörkgröna gruppen är tvättrörsoperatörer, sorterare och sköter underhåll. På så sätt finns det också en kompetensstege för den som vill lära sig mer. Då siktar man på att ingå i en ny grupp, menar Marianne Sund.

– Vi började vårt arbete 2018 och hann bilda fem grupper innan coronan kom och vi var tvungna att ta en liten paus. Nu kör vi vidare och om ett år har vi troligen det slutgiltiga forskningsresultatet på vad det här inneburit för medarbetarna, arbetsmiljön och företaget.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning