Hoppa till huvudinnehållet

Enligt en ny studie står tjänsteresor för 18 procent av de klimatutsläpp som kommer från resor.

Bild: Suhyeon Choi/Unsplash

Livsstil

Få är redo att ta tåg på jobbresan

Genom ett ändrat resebeteende går det att minska svenskarnas klimatutsläpp rejält. Hos resenärerna finns också en stor acceptans att välja andra transportslag än flyg. Förutom när det gäller tjänsteresor. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Enligt en ny studie står tjänsteresor för 18 procent av de klimatutsläpp som kommer från resor. Den vanligaste anledningen till tjänsteresa är möten (70 procent). De näst vanligaste är konferens (27 procent) och arbete på annat kontor (24 procent). Ungefär var tredje tjänsteresa görs med ett möte som enda aktivitet.

Studien visar att det finns mycket att vinna på att välja alternativa sätt att resa.

– Om alla flygresor som görs till Europa ersattes med tågresor till samma destination så skulle man kunna minska de totala flygutsläppen med en fjärdedel, säger Anneli Kamb, forskare vid Göteborgs universitet i en kommentar.

Hur långt vi väljer att flyga har stor påverkan på utsläppsmängden. En resa till en annan kontinent är sämre för klimatet än en kortare resa. Om alla som reser till andra kontinenter för att få sol i stället valde att flyga till en destination i Europa skulle utsläppen från svenskarnas flygresor kunna minskas med en femtedel.

Viljan hos svenskarna att förändra sitt resande verkar vara stor enligt studien. Exempelvis är fyra av fem villiga att stanna i Europa istället för att resa till andra kontinenter på semester. Den största potentialen finns när det gäller resor i Norden där många kan tänka sig att ersätta flyg med bil eller tåg. Men studien visar också att acceptansen är låg hos dem som gör tjänsteresor att ersätta resan med ett digitalt möte.


FAKTA

Utsläpp från flyg

2017 släppte svenskarnas flygresor ut lika mycket koldioxid som allt bilresande sammantaget och sedan 1990-talet har flygresandet ökat med 47 procent i Sverige.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Livsstil

Senaste om Forskning