Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Så smittar covid-19

Covid-19 smittar som mest när man börjar känna sig sjuk, men virus har även uppmätts innan sjukdomen brutit ut. Det innebär att det allmänna rådet att uppmana arbetstagare att stanna hemma vid symtom inte räcker fullt ut för att hindra smittspridning på jobbet.

I veckan arrangerade AFA Försäkring ett webbsänt seminarium om smittrisker, riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen med anledning av covid-19. Under våren har intensiv forskning pågått för att ta reda på hur viruset smittar samt vilka skyddsåtgärder som fungerar bäst.

– Vi lär oss mycket hela tiden om viruset och hur det smittar så det gäller att hålla sig uppdaterad. Man ska ta detta på allvar. Det är en farlig och smittsam sjukdom vi har i samhället just nu, sa Jakob Löndahl, docent i aerosolteknik vid Lunds universitet.

Hans forskning handlar om huruvida covid-19 kan spridas via luften. Vissa studier visar att det kan vara fallet men det är ännu inte helt klarlagt.

Covid-19 är först och främst en droppsmitta. Störst mängd virus finns i luftvägssekret och det sprids när en smittad person hostar eller nyser.

– Det kan också finnas virus i avföring och andra kroppsvätskor, men ännu så länge tror man bara att luftvägssekret smittar, inte avföring. Man tror också att kontaktsmitta förekommer. Men hittills finns inga dokumenterade fall av så kallad indirekt kontaktsmitta - det vill säga att jag blir sjuk av att ta i ett föremål som en sjuk person tagit i, sa Carl-Johan Fraenkel, överläkare på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus.

Som mest smittsam är man precis när sjukdomen bryter ut. Vid lindrig sjukdom avtar smittsamheten ganska snabbt. Men studier visar att man även kan vara smittsam precis innan sjukdomen bryter ut.

– Att virus har påträffats innan personer blivit sjuka får betydelse för hur vi ska tänka när det gäller riskbedömning på arbetsplatsen. Att bara säga att man ska vara hemma om man känner sig sjuk är inte ett fullgott skydd, sa Carl-Johan Fraenkel.

Han påpekade att viruset sällan sprider sig på intensivvårdsavdelningar där rutinerna för att undvika smitta är mycket strikta. Den största risken att bli smittad är av kollegor och patienter som inte vet om att de bär på viruset. Därför är det viktigt att tänka på att hålla avstånd och följa hygienrutiner. 

Carl-Johan Fraenkel tror inte att de antikroppstester som nu kommer på bred front kommer att förändra restriktionerna i samhället.

–Jag tror att man får ta det säkra för det osäkra och tänka att man kan bli smittad igen. Sen tror jag fortfarande att om man har haft covid-19 är man skyddad, men det är osäkert hur länge. Försiktighetsprincipen bör därför gälla.

Främst är det vid nära kontakter som viruset sprids. Håller man längre avstånd än två meter är risken relativt liten att bli smittad. Men hur man står eller sitter i relation till den som är smittad har också betydelse.

– Virus som sprids via droppsmitta rör sig i luftriktningen, det vill säga framåt. Det är därför bättre att stå bakom den man jobbar med än att stå framför eller mittemot.

 

FAKTA:

Smittsamhet

R-talet, reproduktionstalet, anger hur många personer en smittad individ i genomsnitt för vidare smittan till. Enkelt utryckt är det ett mått på hur "bra" smittan är på att sprida sig i befolkningen.

R-talet består av tre komponenter, risk för smitta per kontakt, antal kontakter som den smittade har samt smittsamhetsperioden (hur lång tid någon är smittsam). Varje person som har covid-19 smittar olika många människor. Hur många man smittar beror på vilken typ av kontakt man har, hur nära man är andra personer, om man hostar eller nyser mycket samt hur många personer man träffar och vilket beteende man har.

Vissa smittar inte någon medan andra smittar väldigt många. En enda superspridare kan smitta 20 personer eller fler. Varför vissa blir så kallade superspridare vet forskarna ännu inte. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Forskning