Hoppa till huvudinnehållet
Introduktion

Nytt projekt ska ge unga en bättre start i arbetslivet

Ett nytt forskningsprojekt ska ta reda på hur introduktion för unga nyanställda kan förebygga skadlig stress. Projektet ska även undersöka hur seniora medarbetare och chefer ser på att få unga, nyutbildade kollegor.

Foto: Privat

Att gå från utbildning till sitt första jobb är för många en av livets mest intensiva läroperioder. Och det kan också vara en period förknippad med andra stora förändringar, som byte av bostadsort eller umgänge. Sammantaget kan det bli en tid av stor press för en ung person.

Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka vad som kan göra att onboarding – eller introduktion – av nya unga medarbetare blir bra och vad i en sådan process som kan orsaka problem.

– Vi är intresserade av hantering av stress och ser i grunden stress som något bra, som hjälper oss få energi och fokus. Men företaget kanske inte tänker på att den här perioden kan vara så stressande att den bör hanteras. I projektet vill vi förstå vad som kan starta en negativ stress-spiral och erbjuda verktyg för att hantera det, säger Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet och forskningsledare för projektet Onboarding version 2.0 som finansieras av AFA Försäkring. 

Enligt honom satsar många företag på bra introduktionsprogram och det finns även undersökningar som pekar på att företag med tydliga onboardingstrategier har högre lönsamhet och tillväxt. Men tidigare studier pekar samtidigt på att onboardingsprocesser kan missa vissa viktiga utgångspunkter, som till exempel att lärande kräver återhämtning. Att inte utgå från detta faktum kan i förlängningen leda till stressrelaterad ohälsa.

– I dag bygger många introduktionsprogram på underliggande idéer om att minska osäkerheten, framför allt social osäkerhet, och att maximera lärandet. Det här är två bra principer, men vi vill undersöka om det också finns anledning att integrera andra principer som handlar om motivation och återhämtning.

Projektet ska även undersöka seniora medarbetares och chefers upplevelser av att introducera nyutbildade kollegor.

– Vi vill inte bara följa de som är nya utan även de som tar emot de nya. Och det är ju inte alltid lätt för en arbetsgrupp att vara så öppen och inkluderande. Så här vill vi undersöka mer allmänmänskliga reaktioner, som att vi generellt kanske är lite vaksamma mot eller nyfikna på nya människor. Vi vill undersöka om det går att lyfta fram och avdramatisera den här typen av reaktioner.

Projektet är i startgroparna och Petter Gustavsson vill gärna komma i kontakt med företag som har egna onboardingprogram, som har onboardinginitiativ på gång eller som vill få insatser utvärderade. Speciellt intressanta branscher är finans, tech och verkstad.

– Vi har ett brett intresse för introduktion och onboarding och ser det här som en fantastisk möjlighet att påverka unga människor i positiv riktning, säger han.

Läs mer om AFA Försäkrings forskningsprojekt Ung i arbetslivet

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Introduktion

Senaste om Forskning