Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Fler lediga dagar motiverar äldre att jobba kvar

Flexibla arbetstider, mer ledig tid och anpassningar av arbetet. Det kan få äldre att stanna kvar längre i arbetslivet, enligt en dansk forskningsstudie.

I forskningsprojektet Seniorarbejdsliv har drygt 11 000 personer i åldrarna 50 år och uppåt fått svara på frågor om vad som kan få dem att stanna kvar längre på jobbet. Svaren visar att incitamenten ser olika ut beroende på vilken typ av arbete man har.

Att få flexibel arbetstid samt mer ledig tid i form av fler semesterdagar är ett generellt önskemål, men det är ett vanligare önskemål bland tjänstemän med kontorsjobb. De som har fysiskt krävande arbeten framhåller istället att sviktande hälsa gör att de inte kommer klara att jobba längre än pensionsåldern.
Däremot är det få som svarat att kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter skulle få dem att arbeta längre.

Forskarnas slutsats är att olika strategier behövs för att locka personer med stillasittande arbeten respektive med fysiskt krävande arbeten att jobba längre. I den första gruppen kan flexibla arbetstider, fler lediga dagar samt ekonomiska incitament vara ett sätt att locka äldre att jobba längre. I den andra gruppen med fysiskt krävande arbeten bör man istället satsa på att anpassa arbetet efter medarbetarnas fysiska kapacitet och hälsa.

– Arbetsgivarnas uppgift är att se till att arbetsplatserna fungerar så att seniorer kan och vill fortsätta arbeta. Till exempel med arbetsuppgifter som är mindre fysiskt krävande och med fler möjligheter till flexibla arbetstider och lediga dagar, säger Lars Anderson från Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljö till tidningen Avisen.

Läs mer om projektet:

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Äldre

Senaste om Forskning