Hoppa till huvudinnehållet
Generationer

Attityder till äldre har blivit bättre

Attityderna till äldre arbetstagare har förbättrats de senaste åren. Framförallt när det gäller äldre med en eftertraktad kompetens. Men arbetsgivare satsar mer på att behålla seniora medarbetare än att rekrytera nya. Det visar en studie från Lunds universitet.

Andelen äldre sysselsatta ökar i hela Europa samtidigt som pensionsåldern skjuts upp i många länder för att möta de demografiska utmaningar som en åldrande befolkning för med sig. Mikael Widell Blomé, universitetslektor på Lunds universitet, har undersökt attityderna till äldre arbetstagare i arbetslivet samt vilka strategier det finns för att tillgodose olika åldrars behov på jobbet.

– Många gör mycket när det gäller så kallad åldershantering eller age management men det finns ingen sammanhållen strategi. Det kan handla om att se till att kontinuerligt erbjuda kompetensutveckling, möjlighet till flexibilitet när det gäller arbetstid och andra arbetsmiljöinsatser, sa Mikael Widell Blomé när han presenterade studien vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Men huvudsaken är enligt Mikael Widell Blomé att fundera över hur man ska tillgodose olika åldrars behov. I organisationer som inte reflekterar över det ses sådana åtgärder främst som en kostnad.

Äldre arbetstagares ställning har förbättrats de senaste åren, enligt studien. I synnerhet när det gäller seniora medarbetare med en specifik kompetens som är efterfrågad. Samtidigt är arbetsgivare generellt sett mer inriktade på att behålla äldre medarbetare än att rekrytera nya.

– Det finns en koppling till vilken ålder HR-chefen själv är i. En äldre HR-chef är mer positiv till äldre och vice versa.

Ålder är främst ett mentalt hinder, enligt Mikael Widell Blomé. En frisk 50-åring som inte längre har småbarn hemma och som har samlat på sig en gedigen yrkeserfarenhet kan vara en optimal medarbetare. Det handlar mycket om vilket mindset man själv har, enligt Mikael Widell Blomé.

– Känner man sig passé för arbetsmarknaden när man är 50 plus så kanske det blir så. Det handlar om ens egen inställning. Ska man se sig som passé eller som en eftertraktad senior talang?

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Generationer

Senaste om Forskning