Hoppa till huvudinnehållet
Diskriminering

Ny undersökning om hbtq-personers arbetsmiljö

Fler än var fjärde hbtq-person har upplevt kränkande eller diskriminerande behandling på sin arbetsplats. Det visar en undersökning bland de anställda i Göteborgs stad.

Majoriteten av de hbtq-personer som jobbar i Göteborgs stad känner sig accepterade på jobbet. Samtidigt är hbtq-personer mer utsatta för trakasserier och kränkningar på jobbet jämfört med andra anställda. 21 procent har blivit kränkta av en kollega det senaste året och 12 procent har blivit kränkta av en brukare eller elev. Transpersoner och icke-binära personer är extra utsatta.

– Vi vet att hbtq-personer mår sämre och en del av det kan tydligt kopplas till arbetsmiljöfaktorer som delaktighet i gemenskapen på jobbet och att känna sig trygg och accepterad, säger Sofia Björk, forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet

För den som blivit kränkt av en kund, brukare eller elev är det viktigt att det inte blir den utsattes problem utan arbetsgivarens, säger Sofia Björk. Svårare är det när det är chefen som kränker. Åtta procent av dem som deltagit i undersökningen har blivit kränkta av en chef.

– Det tycker vi är en hög siffra. Chefer har så enormt stor betydelse för arbetsmiljön. Ofta mår man också mycket sämre om kränkningen kommer från den egna chefen än en kollega. Man är ju mycket mer beroende av sin chef, säger Sofia Björk.

Men även om rena kränkningar inte är så vanliga är så kallat obetänksamt bemötande desto vanligare. 40 procent är utsatta för det, enligt undersökningen.

– Det kan vara opassande skämt eller konstiga frågor. Många lesbiska får ingående frågor om hur det gått till när de fått barn. Men det kan också vara undvikande av vissa samtalsämnen.

För att alla ska känna sig inkluderade på jobbet säger Sofia Björk att cheferna behöver gå i bräschen och sätta stämningen på jobbet.

– Sen tror jag att man behöver en bredare diskussion om hur man pratar med varandra på jobbet. Barn och familj är ett vanligt samtalsämne, men många känner sig inte delaktiga i sådana samtal eftersom man inte kan prestera den sortens familjeidyll.

FAKTA

Om undersökningen

En enkätundersökning skickades ut till ett slumpmässigt urval av de anställda i Göteborgs stads förvaltningar och bolag. Totalt har 1 000 personer svarat, varav 200 är hbtq-personer. Enkätundersökningen har kompletterats med djupintervjuer.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Diskriminering

Senaste om Forskning