Publicerad 11 april 2018

Lär dig nytt och minska stressen

Kompetens

När man känner sig stressad över att inte räcka till på jobbet är ofta rådet att ta ett djupt andetag och försöka slappna av. Men enligt en amerikansk studie kan det vara bättre att istället satsa på att lära sig nya saker.

Enligt en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften "Journal of Applied Psychology", hanterar man stress bättre genom att lära nytt på jobbet än genom att lägga in pauser i arbetet. Det rapporterar den danska arbetsmiljötidningen arbejdsmiljoviden.dk.

– Stress brukar beskrivas som en obalans mellan kraven på jobbet och de resurser vi har till vårt förfogande. Det kan till exempel vara brist på tid, kompetens eller konkreta verktyg för att utföra arbetet. För att möta kraven behöver man antingen minska arbetsbelastningen och kraven eller öka resurserna. Att få ny kompetens och kunskap är ett sätt att öka resurserna så att de matchar kraven, säger forskaren Jesper Kristiansen till Arbejdsmiljoviden.

Studien är gjord på arbetsplatser med hög arbetsbelastning inom branscherna finans, omsorg och skola. Forskarna jämförde två metoder för att minska stress. Den ena var att lägga in pauser under arbetsdagen och den andra var kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet. Den senare metoden visade sig vara den mest effektiva.

Problemet med att lägga in fler pauser i arbetet som ett sätt att minska stress är att antalet arbetsuppgifter ändå finns kvar där att göra. Både kraven och resurserna är oförändrade. På många arbetsplatser är kraven svåra att ändra på. Det kan vara högt tempo eller komplexa problem som ska ändras.

– Då är det bättre att stärka de positiva faktorerna i arbetsmiljön istället så att medarbetarna känner att de har stöd och uppbackning samt att satsa på kompetensutveckling så att medarbetarna känner sig rustade att möta kraven.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör 08-402 02 52

Taggar: StressKompetens

  • Marianne Zetterblom
  • / 10:05, 13 april 2018
  • /

  Hej John! Här kommer mer info om studien som publicerats i Journal of Applied Psychology:

  http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fapl0000264

  Zhang, Chen,Mayer, David M.,Hwang, Eunbit
  Journal of Applied Psychology, Vol 103(2), Feb 2018, 123-136

  • John Wiklund
  • / 08:55, 13 april 2018
  • /

  Kan du lägga till länken till artikeln Marianne?
  Det är intressanta rön, särksillt eftersom resultaten verkar motsäga svensk forskning på området.
  (Här syftar jag på Ander Hansen - Hjärnstark, ISBN: 9789173630788)
  Det är svårt att utläsa av artikeln ovan, och även av artikeln på Arbtesmiloviden.dk hur studien genomförts; man hänvisar till att fortbildning är mer effeiktivt än träning, men verkar inte ha jämfört med träning i någon referensgrupp, utan jämfört grupperna med fortbildning och extra pauser?

  En foundering som uppstår är ju om det är så att man avser olika stresslindrande effecter; Hansen menar i Hjärnstark på att man med motion starker amygdala och därmed får lättare att hantera stress. Artikeln som (refereras i flera steg) här verkar snarare undersöka möjligheterna att hantera sin profession för att inte bli stressed av den befintliga kravnivån; dvs - har man en högre kompetensnivå klarar man samma utmaning med mindre "effort".

  Som sagt: En länk vore bra!

  • Anders Hjelte
  • / 11:51, 12 april 2018
  • /

  Ett problem är att mycket kompentensutveckling syftar till att öka kvaliteten i arbetet och har inte så mycket inriktning på hur medarbetarna ska rustat sig inför kraven. Kompentensutvecklingen blir då istället kravhöjande.

Skriv din kommentar

Kommentarer är tillåtna till 2018-10-11
Regler för kommentarer