Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Karriärvägledning mitt i livet ökar arbetslusten

Vill du arbeta till 70 och fortfarande stortrivas på jobbet? Ett bra tips är att stanna upp när du är 50, fundera över vad du vill och följa ditt hjärta. Det visar en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I takt med en större andel äldre i arbetslivet och diskussioner om höjd pensionsålder kan det vara viktigt att förstå varför människor själva väljer att jobba efter pensionsåldern. För att få kunskap genomfördes en intervjustudie med 43 personer mellan 69 och 75 år, som jobbade minst halvtid.

– Gemensamt för den här gruppen var att de från femtioårsåldern började göra förändringar och ställde om sina yrkesliv, så att jobbet skulle passa dem bättre. Det handlade om självförverkligande, säger Kerstin Wentz, forskare och psykolog vid enheten för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som arbetat med studien.

Hon beskriver det som att dessa personer, i vitt skilda yrken som till exempel ingenjör, undersköterska eller revisor, "modellerade" sina karriärer. De satte inga långsiktiga mål, men vissa vidareutbildade sig, andra förändrade sina arbetstider eller anpassade arbetsuppgifterna efter egna önskemål och behov. Några sa upp sig eller blev arbetslösa och startade eget. Karaktäristiskt var också att de var nyfikna, positiva och med glädje berättade om sina jobb efter förändringen.

– I dag var arbetet ett sätt att få stimulans, bli bekräftad som yrkesmänniska, följa med utvecklingen i branschen och ha professionella kontakter. De beskrev det som att de kunde de plocka russinen ur kakan och bestämde själva hur mycket och när de ville jobba. De hade total kontroll över kalendern. En idealisk arbetssituation.

Samtidigt var det här personer som tidigare hade investerat lagom mycket i jobbet, enligt Kerstin Wentz. Fritidsintressen hade tagit stor plats och de hade sett till att sköta sin hälsa, både fysiskt och psykiskt.

– De hade många färger på paletten. Och väldigt mycket integritet. De var självständiga, ofta högkvalificerade, men inte översjälvständiga utan såg också behovet av stöd. Stöd från den egna familjen för att fortsätta jobba, eller att kunna ge andra det stöd de själva fått tidigare.

Enligt Kerstin Wentz finns många lärdomar att dra från intervjuerna, både för arbetsgivare och samhälle. I studiens slutrapport listas därför ett antal förslag på åtgärder; allt från yrkesvägledning mitt i livet, till mer flexibla arbetstider och rätt till ledighet för att pröva nytt jobb och höjd åldersgräns för studiemedel. Men också tydligt utvecklade roller för veteraner i arbetslivet, som skulle kunna fungera som mentorer och experter.

– Men vi behöver också en bra arbetsmiljö, utan för hög belastning i jobbet, eftersom hög tidspress och för höga krav hämmar både lärande och utveckling i jobbet. Det viktiga är egenkontroll och att vara lyhörd för de anställdas egna önskemål. Äldre är mer känsliga för att inte ha kontroll och har faktiskt också lägre tolerans för en dålig arbetsmiljö, säger hon.

Ladda ner rapporten "Att modellera karriären, En idealisk arbetssituation i åldern 69-75 år"

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Kompetens

Senaste om Forskning