Hoppa till huvudinnehållet
Sömn

Biologisk klocka avgörande för piloter

Vilken tid på dygnet en pilot jobbar har större betydelse för känslan av trötthet än hur hen sov föregående natt. Det visar en finsk studie av piloters arbetsförhållanden.

Finska Arbetshälsoinstitutet har tillsammans med flygbolaget Finnair under två månaders tid följt 86 piloter i både kort- och långdistanstrafik. Studien visar att avgörande för känslan av trötthet var om flygningen inföll under dagtid eller på natten.

Foto: Patrik Lindström

– Nattflygningar är mer påfrestande än dagflygningar, även i de fall där piloten har sovit gott natten innan. Detta beror på att vakenhetsförmågan är som mest nedsatt på natten. Under dagskift orkar man bättre, också då man sovit mindre än vanligt natten innan, säger äldre forskare Mikael Sallinen vid Arbetshälsoinstitutet i en kommentar.

Studien visar också att enformiga situationer ökar känslan av trötthet. Allra tröttast kände sig piloterna under flygning på marschhöjd nattetid. Under sådana flygningar använde sig piloterna i studien av olika metoder för att inte bli för trötta. På långa flygningar är antalet piloter beräknat så att de kan ta pauser och sova en timme.

Enligt Mikael Sallinen går resultatet att applicera även på andra yrkesförare som långtradarchaufförer och lokförare.

– Från våra tidigare undersökningar av andra yrkesgrupper vet vi att tiden på dygnet ofta har större inverkan på vakenheten än mängden sömn natten innan. De resultat vi nu har fått motsvarar resultaten av våra undersökningar av vakenheten i tåg- och landsvägstrafik.

Finnair använder resultatet av undersökningen när de ska göra scheman för piloternas arbetsskift.

 

FAKTA

Om undersökningen

De 86 piloternas sömn och vakenhet registrerades utan avbrott i nästan två månaders tid. Undersökningen är den mest heltäckande av trafikflygares sömn och vakenhet som hittills gjorts. Till forskargruppen hörde förutom representanter för Arbetshälsoinstitutet och Finnair även professor Torbjörn Åkerstedt vid Karolinska Institutet och docent Göran Kecklund vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sömn

Senaste om Forskning