Hoppa till huvudinnehållet

Efter spel är arbetslivet nästa utvecklingsområde för vr-teknik. Det går till exempel att använda tekniken för att träna på svåra arbetsmoment eller öva på att tala inför en större grupp.

Bild: Istockphoto

Verktyg och produkter

VR-teknik kan revolutionera arbetslivet

Träna på hjärtoperationer, bota höjdskräck eller lasta timmer – användningsområdena för årets julklapp, VR-glasögonen, är många. Och de kommer bara att bli fler, menar Daniel Sjölie, forskare i informationsteknologi vid Göteborgs universitet.

Att använda VR-teknik för att träna på olika arbetsuppgifter i arbetslivet har gjorts länge, till exempel av piloter. Det har även testats vid timmerlastning. Föraren av timmerbilen behöver inte sätta sig i kranhytten utan kan sitta kvar i lastbilen och manövrera kranen därifrån.

– Virtual reality är ju ett gränssnitt i en datorgenererad värld. Med hjälp av utrustning kan vi gå in i världen och agera i den med våra kroppar, säger han.Foto: Umeå universitet

Tekniken bygger på så kallad "tracking", det vill säga att datorn vet var du tittar och var du har dina händer. Det nya nu är att tekniken blivit billigare och lättare att använda i takt med att spelprogrammering och grafik utvecklas.

– Det som kanske är mest intressant för arbetslivet är att vi nu kan skapa ännu mer realistiska upplevelser och möjliggöra träning i fler situationer, där det tidigare varit omöjligt eller för dyrt att träna i verkligheten.

Han exemplifierar med sjuksköterskor som kan träna operationssituationer som om de vore på riktigt, och militärer som får öva på att hantera lokalbefolkning i krigssituationer, genom att via VR-glasögon utsättas för stressande situationer. Eller övningar i att prata inför grupper och hantera fobier.

– Här är fördelarna att du alltid kan träna på ett tryggt sätt. Du har full kontroll, kan variera situationer och publik. Och du kan alltid ta av dig glasögonen om det blir för obehagligt.

Begränsningen är att personen bakom glasögonen förlorar kontakten med den verkliga världen. Av den anledningen utvecklas nu VR mer mot att bli så kallad "mixed reality". Då läggs riktiga bilder från verkligheten in i den virtuella verkligheten. Om du vill köpa ny bostad skulle du kunna "gå omkring " i husen och lägenheterna.

– Det är en utveckling som är väldigt intressant. Man kan tänka sig en virtuell version av en operationssal som bygger på att man tagit bilder av operationssalen. Men tekniken är lite omogen ännu, säger han.

För det företag som vill använda VR-teknik eller mixed reality i sin verksamhet är det bara att ta kontakt med konsulter inom området, enligt Daniel Sjölie.

– Vi går absolut mot ett håll där vi inom en nära framtid kommer föra in mixed reality och VR-teknik i vardagsmiljön för många företag. Det är enkelt att till exempel visa upp en bil som inte finns för dina kunder när du kan ta med VR-utrustningen i en väska. Då kan kunden sätta på sig glasögonen och se din produkt framför sig.

FAKTA

Virtual reality

Virtual reality är en datorgenererad verklighet som får användaren att känna sig som hen befinner sig i en parallell verklighet. Upplevelsen kan till exempel presenteras genom en speciell typ av VR-glasögon och annan teknisk utrustning som används för att projicera olika sinnesintryck. Tekniken används i spel- och underhållningssammanhang men utvecklas just nu för användning i arbetslivet.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Verktyg och produkter

Senaste om Forskning