Hoppa till huvudinnehållet
Rehabilitering

Så kan personer med smärta jobba vidare

Ett gott ledarskap, stöd från arbetskamraterna samt anpassning av arbetsuppgifterna är de viktigaste faktorerna för att de som har smärta i olika rörelseorgan ska kunna fortsätta att jobba, visar en ny och omfattande studie från det finska Arbetshälsoinstitutet.

Docent Päivi Leino-Arjas konstaterar att smärta i rörelseorganen är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro inom EU, men att det samtidigt finns mycket som arbetsgivaren kan göra för att de som lider av smärta ska kunna arbeta kvar. Speciellt viktigt är att det finns ett socialt stöd i form av ett proaktivt ledarskap, låg stress samt stöttning från arbetskamraterna.

– Den arbetsstress som uppstår med höga krav och små möjligheter att kontrollera arbetsförhållandena är en negativ faktor, och vi bedömer att det är en faktor som har nästan samma vikt som den fysiska belastningen. Ett sätt att minska arbetsstressen är att ge de anställda ökade möjligheter att till exempel anpassa arbetstiderna vid behov, säger Päivi Leino-Arjas.

Samtidigt finns det mycket som tyder på att fysisk belastning i samband med flerlokaliserad smärta kan ha både en negativ och positiv verkan. Hög belastning i form av monotona, repetitiva handrörelser och vibrationer som uppstår från användandet av fordon eller skakande verktyg upplevs som mycket hämmande, medan fysisk träning under fritiden däremot främjar arbetsförmågan även hos personer med smärtor i flera rörelseorgan.

Päivi Leino-Arjas konstaterar att de flesta upplever sina smärtor som mer besvärliga under psykisk stress, och därför finns det mycket som tyder på att olika formerna av emotionellt stöd dämpar stressreaktionerna och därmed smärtan.

– Företagshälsovården kan spela en avgörande roll genom att se till att de sjukdomar som kan ligga bakom smärtorna dels blir väl behandlade, men sen är det också viktigt att man uppmuntrar till en generellt hälsofrämjande livsstil. Viktigt är även att mentala problem, som till exempel depression, upptäcks och behandlas eftersom vi ser att depressiva symptom och smärtor ofta går hand i hand.

Ladda ner studien "Good work ability despite multisite muscoloskeletal pain?"

 

 

FAKTA

Om studien

Studien omfattande 3 884 yrkesaktiva personer i Finland i åldrarna 30 till 64 år. Drygt en tredjedel av deltagarna i studien hade smärta i mer än två av fyra större kroppsregioner.

Peter Fredriksson

Mer om Rehabilitering

Senaste om Forskning