Hoppa till huvudinnehållet
Ventilation

Forskare kartlägger inomhusmiljö

Vad är det i inomhusmiljön gör att människor mår dåligt på jobbet? För att få svar på den frågan tar forskare i Umeå hjälp av medarbetare som får visa var de upplever besvär.

Ett projekt vid Norrlands universitetssjukhus ska ta reda på vad det är som gör att människor mår dåligt av inomhusmiljön på jobbet. Men istället för att som tidigare börja med att undersöka lokalerna gör forskarna tvärtom.

– Vi ska, med hjälp av medarbetarna, hitta rum där man utvecklar symptom som huvudvärk, hudutslag, slemhinnebesvär, och även rum där man inte får besvär. I alla rum ska vi sedan mäta luftens kemiska sammansättning och undersöka den fysiska miljön, säger Ingrid Liljelind vid arbets- och miljömedicin, Umeå universitet och studiens projektledare.

100 anställda vid universitetssjukhuset deltar först i en undersökning om hudkänslighet och svarar på en enkät. Samtliga har tidigare besökt företagshälsovården för besvär kopplade till inomhusmiljön. Därefter får 30 av dem vistas i rum där de får besvär och i rum där de inte får besvär, samtidigt som de har på sig ett rör där flyktiga organiska ämnen fastnar.

– Vi mäter vad som finns i rummet samtidigt som vi tar blodprov på deltagarna. Blodproverna visar bland annat på inflammationsmarkörer. Vi hoppas kunna se mönster som skiljer sig från en kontrollgrupp och som kan kopplas till ämnen i luften, säger Ingrid Liljelind.

Alla arbetsmiljöer på Norrlands universitetssjukhus har visat sig kunna ge upphov till hälsobesvär, både kliniska avdelningar och administrativa enheter. Spridningen av symptom finns bland både läkare, administrativ personal, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Projektet pågår i tre år, det startades i mitten av 2015 och beräknas bli klart under 2017. Det är ett samarbete mellan hudkliniken och arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus samt institutionen för psykologi och institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

– Om vi hittar ett samband mellan kemiska ämnen i luften och faktorer kopplade till byggnaden och reaktionerna, kan det exempelvis leda till råd om vilket byggnadsmaterial man bör använda sig av framöver, säger Ingrid Liljelind.

bild på Peter  Rehnfeldt

Peter Rehnfeldt

Mer om Ventilation

Senaste om Forskning