Hoppa till huvudinnehållet
Innovationer

Arbetsklimatet påverkar kreativiteten

Medarbetarnas idéer är ofta betydelsefulla för att förbättra och utveckla en verksamhet. Men rädsla för att göra fel, bli bedömd negativt av andra och osäkerhet på den egna förmågan hämmar kreativiteten, visar en ny avhandling.

Det har blivit allt vanligare att företag och organisationer söker medarbetare som är kreativa och kan bidra till verksamhetens utveckling. Nytänkande och kreativitet lyfts också fram som en förutsättning för att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringslivet. Men en ny avhandling visar att kreativiteten till stor del styrs av normerna och det sociala klimatet på arbetsplatsen.

– Framför allt att man känner att det är okej med risktagande och att komma med idéer som ingen tänkt på förut. Om man trycks ner visar omgivningen att det inte är okej och då gör man det inte igen, säger Nina Svensson, fil dr i psykologi vid Karlstads universitet.Foto: Karlstad universitet

Hon har i fyra studier med 500 deltagare undersökt vilka faktorer som påverkar kreativiteten. Resultaten visar att självcensur kan hindra människor från att dela med sig av sina idéer.

– Man får tänka på vilka ramar man ritar upp. En del kommer ändå att tänka utanför ramarna, men många kommer att hålla sig inom dem.

För att stimulera kreativiteten på en arbetsplats är det viktigt att ha ett öppet, tillåtande och stödjande arbetsklimat.

– I företag där det är okej med risktagande, där man inte är så styrd av instruktioner, ser man också en högre grad av kreativitet, säger Nina Svensson.

Resultaten i hennes avhandling visar att det kan det kan finnas anledning att förändra det kreativa klimatet på arbetsplatsen för att ta tillvara på medarbetarnas potential. Resultaten kan också appliceras på skolan där mycket handlar om vad som är rätt eller fel, i stället för att hitta alternativa lösningar.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Innovationer

Senaste om Forskning