Hoppa till huvudinnehållet

Vanda Aronsson, forskningsassistent vid Stockholms universitet, har vunnit pris för sin masteruppsats som handlar om hälsa hos anställda i kontaktyrken.

Bild: Josefin Klöfvermark

Sjukfrånvaro

Anställda i kontaktyrken riskerar ohälsa

Anställda i kontaktyrken löper större risk att bli sjukskrivna och drabbas av utbrändhet. Men att arbeta med människor ger också en känsla av meningsfullhet, och om förutsättningarna var bättre skulle det kanske inte behöva se ut så. Det säger masterstudenten Vanda Aronsson som vunnit priset Utmärkt arbetsmiljöuppsats.

Vanda Aronsson, forskningsassistent vid Centre for Health Equity Studies vid Stockholms universitet, har tagit hjälp av en befolkningsstudie där cirka 18 000 personer ingår, för att undersöka skillnader i hälsa mellan anställda i kontaktyrken och andra anställda. Resultatet visar att riskerna för utbrändhet och sjukfrånvaro är större bland de anställda i kontaktyrken. Riskerna för kvinnor är större än för män.

När det gäller utbrändhet kan skillnaderna förklaras av bakgrundsfaktorer som kön, ålder och utbildning. Men när det gäller sjukfrånvaro är risken fortfarande större för personer i kontaktyrken.

– Sämre psykosocial arbetsmiljö är en av orsakerna till att anställda i kontaktyrken har högre sjukfrånvaro, säger Vanda Aronsson.

Exempel på det är hög press, låg belöning, lågt socialt stöd och organisatorisk orättvisa, enligt Vanda Aronsson.

– Det kan vara att beslut fattas över ens huvud och man har liten kontroll över sin arbetstid, säger hon.

Vanda Aronsson är ändå hoppfull att det kan bli bättre om man gör organisatoriska förändringar i offentlig sektor. En sådan kan vara att låta de anställda få större inflytande över hur deras arbetsscheman läggs.

– Att jobba med människor innebär ju i grunden något positivt. Om man får bättre förutsättningar för att göra sitt jobb finns det inget som säger att man skulle ha sämre hälsa generellt.

Priset Utmärkt arbetsmiljöuppsats delas ut av AFA Försäkring och Prevent. Vanda Aronsson delar priset med Frida Pommer och Camilla Larsson vid Lunds tekniska högskola. Deras uppsats handlar om arbetsmiljöplanens betydelse för säkerheten på byggarbetsplatser.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Forskning