Hoppa till huvudinnehållet

Webbinarium: Riskbedömning vid förändring

När man planerar att genomföra någon slags förändring i verksamheten behöver man bedöma om ändringen kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall. Exempel på förändringar är personalförändringar, nya arbetstider, nya arbetsmetoder, nya maskiner, nya lokaler och ombyggnationer. Det är arbetsgivaren som ansvarar för riskbedömningen och eventuella åtgärder.

Arbetet med att bedöma riskerna ska i stort sett gå till på samma sätt som vid riskbedömning i den ordinarie verksamheten. Den stora skillnaden är att det inte alltid finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma. Vid en större förändring bör ni tillsätta en särskild arbetsgrupp i samverkan som har ordentlig kunskap om förändringen. Det gäller helt enkelt att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att göra en riskbedömning.

Webbinariet med Mikael Rehnberg sändes 2021.

Riskanalys what-if-metoden MTO.pdf

Riskbedömning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken - utbildning

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.