Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om Ljudguiden

Ljudguiden för förskolan är tänkt att ge motiv och inspiration till arbete för en förbättrad ljudmiljö inom förskolan.

Ljudguiden är utvecklad i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. I projektet har parterna representerats av företrädare för Lärarförbundet, Almega Tjänsteföretagen och Kommunal. Suntarbetsliv har också medverkat i projektet.

Förskolorna Bifrost i Mölndal, Myran i Visby och Nyarp i Bankeryd har bidragit med erfarenheter och kunskap från sitt ljudarbete.

Experter som medverkat:

Claes Möller, professor och verksamhetschef vid Audiologiskt forskningscentrum, universitetssjukhuset Örebro.

Fredrik Sjödin, fil dr i Yrkes- och miljömedicin och forskare vid institutionen för psykologi, Umeå universitet

Övriga medverkande:

Ola Mossberg, arbetsmiljöingenjör

Anita Gullberg, redaktör