Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Podcast om ljudmiljöer och hörsel

I fem korta avsnitt samtalar vi med konceptutvecklaren Jonas Christensson om bra och mindre bra ljudmiljöer. Jonas som är specialist på ljud i skolmiljöer resonerar även kring vad ljudmiljön betyder för inlärningen i förskola och skola. Vi gör också ett test för att förmedla hur olika ljudupplevelsen kan vara i två likvärdiga lokaler.

Jonas Christensson

Syftet med podcasten är att inspirera till reflektioner kring ljud och ljudmiljöer samt att ge en överblick över hur människans hörsel fungerar och har utvecklats genom århundradena.

Det går att lyssna på avsnitten ett och ett eller spela igenom hela serien. Varje avsnitt är cirka fem minuter långt.