Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tips från tre förskolor

Bifrost, Myran och Nyarp är tre förskolor som aktivt arbetat för att förbättra sin ljudmiljö. De berättar om sina erfarenheter och resultat samt hur de fortsätter sitt arbete.