Hoppa till huvudinnehållet

Nyarps förskola: En bra ljudmiljö kräver ständigt pågående arbete

Barn som hämtar mat på Nyarps förskola

Nyarps förskola i Bankeryd nappade på erbjudandet att vara med i ett bullerprojekt som landstinget i Jönköpings län höll i tillsammans med länets kommuner. Flera förskolor i kommunen deltog och en fördel var möjligheten till utbyte mellan förskolorna.

Projektet passade bra in på Nyarps förskola där personalen upplevt problem med ljudnivåerna. En av dem var pedagogen Lillan Herbst som drabbats av hörselnedsättning och tinnitus och funderade på om hon skulle kunna arbeta kvar.

Första uppgiften i projektet blev att kartlägga ljudproblemen. Det gjorde man genom att sätta upp förtryckta lappar där personalen kunde kryssa i var och när de tyckte att problemen var som störst.

Personalgruppen utgick ifrån resultaten av kartläggningen och valde ut de områden som upplevdes som svårast. De diskuterade vad de skulle kunna förändra själva med relativt enkla medel.

ljudguiden_lillan-herbst.jpg

– Vi kom fram till att viss ommöblering skulle vara positivt. Kanske också lite avskiljningar mellan borden, för vi kom fram till att just matsituationen var den som var värst, säger Lillan Herbst.

De skapade egna skärmar med hjälp av bokhyllegavlar som kläddes med textilier. Skärmarna fick gångjärn och kan fällas ut och in mellan matborden efter behov.

– Vi har också klätt in lådor med tyg, legolådan till exempel, för att det inte ska låta så mycket när barnen leker. På matborden har vi besticken i korgar och barnen får ta dem när de hämtat mat och satt sig vid bordet.

Förskolan fick ny belysning, takbelysning som går att förändra med dimmer och spotlights som kan riktas åt olika håll. Nu är belysningen dämpad på morgonen när barnen kommer och i kombination med skön musik skapas en lugn stämning.

Personalen jobbar också pedagogiskt för att hålla ljudnivåerna nere.

– Vi går i små grupper till buffébordet, tar mat och sätter oss vid bordet. 

Ett annat grepp som man tagit på Nyarps förskola är att alternera leksaker mellan avdelningarna. En månad har en avdelning lego och nästa månad något annat byggmaterial.

– Barnen får en mer spännande lekmiljö och tröttnar inte på materialet. Barnen har ett aktivt lekmaterial vilket gör att intresset för leken hålls uppe och det påverkar ljudmiljön jättemycket.

Ljudmiljön på Nyarps förskola har förbättrats genom arbetet och det har också gjort det lättare för Lillan Herbst även om hon fortfarande har sin hörselskada kvar.

– Min tinnitus är inte borta men mycket bättre. Jag har inte alls samma besvär. Vi har inte de stressiga ljuden vi hade tidigare.

Erfarenheterna i Nyarp är att det är ett ständigt pågående arbete att skapa och behålla en bra ljudmiljö.

– Den viktigaste förändringen för en bättre ljudmiljö är att man pratar med barnen så att de blir medvetna om ljudet. De upptäcker själva när de är högljudda och påminner varandra. Vi märker stor skillnad när vi kör igång på hösten med nya barn, då får man jobba med dem.

– Dessutom är det bra att ha en dialog med föräldrarna.

Checklista

Externa länkar

Ljudmiljö i förskolan (Region Jönköpings län)

Hitta på sidan