Hoppa till huvudinnehållet

Myrans förskola fortsätter jobba med ljudpedagogik

Myrans förskola är ute på ljudpromenad

Myrans förskola i Visby blev pilotförskola när ljudteamet i kommunen gjorde en satsning på ljudmiljöerna i förskolor och skolor. En bidragande orsak var att Arbetsmiljöverket gjort mätningar som visade på höga ljudnivåer på förskolan.

ljudguiden_ulla-ekelof.jpg


– Det här är en gammal byggnad och här fanns ingen ljuddämpning innan, säger Ulla Ekelöf, pedagog på Myran.

Det var 2007 som arbetet påbörjades med att förskolan bland annat fick ljudabsorbenter i tak och på väggar, det sattes tassar på stolsben och man skaffade bord med dämpade skivor, mjuka och tysta byggklossar och försåg leksaksbilar med mjuka gummihjul. Dessutom utvecklade man egna lösningar som att sortera lego och pärlor efter färg samt sätta dämpande material under arbetsbänkar för att få ned ljudnivån.

– Miljön har stor betydelse men pedagogiken är också viktig. Det handlar om en kombination av miljö och pedagogik, där pedagogiken kanske är det viktigaste, säger pedagogen Kristin Jenshammar.

ljudguiden_kristin-jenshammar.jpg

– Det gäller att få med barnen och för att det ska fungera måste man vara tydlig med vad som gäller.Vi jobbar till exempel med aktivitetstavlor där barnen flyttar sitt namn till den aktivitet de vill hålla på med. Vi har också en regel att vi inte springer inomhus.

På Myran har man bland annat jobbat med material från Artister och musiker mot tinnitus (Ammot) men också skapat egna förhållningssätt.

– Vi tar emot barnen utomhus på morgonen. De är redan klädda för att vara ute och vi slipper en omgång påklädning av hela gruppen. När vi sedan går in så gör vi det i mindre grupper för att det ska bli lugnare i tamburen.

Inför lunch har man en samling med barnen för att skapa lugn och sedan samlar pedagogerna ihop en grupp per bord och går in till matrummet.

För att hålla både kunskap och engagemang uppe  har Myran ljudveckor i inledningen av varje termin. Då ägnar man extra mycket tid åt aktiviteter kopplade till ljud, bland annat går man på ljudpromenader i omgivningarna, sätter upp ett bulleröra inomhus och jobbar med olika material kring ljud.

– Det blir en slags kick off inför kommande år för både personal och barn, och är bra både för oss som varit här ett tag och för de som är nya. Det är vårt sätt att hålla arbetet aktuellt, säger Ulla Ekelöf.

Resultatet på Myran har blivit en bättre ljudmiljö och därmed också en bättre arbetsmiljö för både pedagoger och barn.

– Vi känner mindre stress och trötthet idag jämfört med tidigare, fortsätter Ulla.

Checklista

Hitta på sidan