Hoppa till huvudinnehållet

Bifrosts förskola: Vi är inte lika stressade och trötta

Lässtund på förskolan Bifrost

När barnen började hålla för öronen under måltiderna och personalen kände att de var trötta började pedagogerna på Bifrost förskola i Mölndal reflektera över ljudnivån. Med stöd från kommunen och viss uppfinningsrikedom inleddes arbetet för en bättre ljudmiljö.

Det var redan 2001 som arbetet började med en avdelning och den fick sedan bli modellavdelning för det fortsatta arbetet. Bifrost förskola kan varierar i storlek mellan 10 och 12 av delningar beroende på antalet barn. Alla avdelningar är nu åtgärdade och personalen jobbar pedagogiskt för att hålla ljudnivåerna nere.

ljudguiden_gote_lundin.jpg

– Vi började med dämpade bord, men då fanns inga sådana att köpa så en snickare tillverkade specialbord för oss med en dämpad yta. Efter det fick vi absorbenter i taken, tassar på stolar, golvmattor och mattor på väggarna som dämpar ljud, berättar Göte Lundin tidigare pedagog och skyddsombud på Bifrost.

Chalmers tekniska högskola kom in i projektet och gjorde mätningar av ljudnivån och resultatet av de olika insatserna. Genom det fick Bifrost också prova en väggfärg som skulle vara ljudabsorberande. Den visade sig dock inte fungera så bra.

Inredning och utrustning har kompletterats med pedagogiskt arbete i olika former, bland annat ljudpromenader med barnen, och även om man slutat med promenaderna så finns en ständigt pågående dialog kring ljud och ljudnivåer. Föräldrarna får också information om ljudarbetet redan vid de första besöken på förskolan och sedan under inskolningen.

ljudguiden_pia_hellstrom.jpg

– Ljudarbetet har blivit en naturlig del och vi tänker inte längre på det när vi jobbar, säger Pia Hellström, pedagog och tidigare skyddsombud.

Annat som också förbättrat ljudmiljön är belysning som kan ändras med hjälp av dimmer, att man delat upp och skärmat av de stora lekhallarna i flera mindre stationer och att dela in barnen i mindre grupper till exempel vid måltiderna.

– Vi sitter i olika rum och äter, det blir lugnare och en mer intim situation för de som sitter vid samma bord. Barnen har sina fasta platser men de vuxna byter bord med jämna mellanrum.

På Bifrost har man valt att inte arbeta med så många regler och har till exempel inga krav på hur många barn som kan leka samtidigt vid samma lekstation.

– Vi har egentligen bara två regler man får inte springa eller skrika inomhus. Har barnen spring i kroppen så går vi ut. Överhuvudtaget är vi utomhus mycket.

Även om det är många år sedan förändringarna genomfördes håller resultatet i sig. Personalen har fortsatt att arbeta medvetet med ljudmiljön.

– Ljudtänket finns med hela tiden på ett medvetet plan. Resultatet är att man inte är lika stressad, rösten mår bättre och man är inte lika ljudtrött när man går hem. Idag kan det hända att jag sätter på mig hörlurarna och lyssnar på musik på vägen hem från jobbet. Det hände aldrig tidigare, då var jag så trött på ljud och också ljudkänslig, säger Pia Hellström.

– Vi har en behagligare ljudmiljö men det finns fortfarande saker som vi kan göra för att förbättra ännu mer.

Checklista

Hitta på sidan