Hoppa till huvudinnehållet

Aktiviteter för att uppmärksamma på ljud

Förskolebarn på promenad, hand i hand

Olika återkommande aktiviteter gör barnen mer medvetna om ljudmiljön de vistas i. Några exempel på aktiviteter är:

  • Ett bulleröra som visar ljudnivån i grönt, gult och rött är ett pedagogiskt redskap för att visa när ljudnivån är bra och mindre bra. Fungerar bäst om man använder örat då och då och inte låter det sitta uppe hela tiden.
  • Ljudpromenader. Gör promenader med barnen utomhus och lyssna tillsammans efter olika ljud som hörs. Samla ihop ljuden och fortsätt att prata om dem när ni kommer tillbaka – vilka ljud tycker man om och vilka ljud tycker man inte om och så vidare. Det gör barnen uppmärksamma på ljud som finns i deras omgivning.
  • En fortsättning på ljudpromenaderna kan vara att barnen får prata ljud med sina föräldrar, vilka ljud hör man hemma och vilka ljud gillar eller ogillar föräldrarna.

ljudguide-aktiviteter-bullerora-.jpgEtt bulleröra som visar ljudnivån i grönt, gult och rött är ett pedagogiskt redskap för att visa när ljudnivån är bra och mindre bra.
Bild: Rickard Eriksson

Checklista

Hitta på sidan