Hoppa till huvudinnehållet

Checklista för ljudmiljön

Checklistan är ett användbart hjälpmedel för att undersöka ljudmiljön och upptäcka eventuella risker och brister. Frågorna syftar till att öka kunskapen om ljudpåverkan och ge tips till en bättre ljudmiljö för vuxna och barn.

Det är lämpligt att först gå igenom checklistans frågor vid ett personalmöte, arbetsplatsträff eller liknande så att alla får vara med och resonera om ljudfrågorna. Anpassa gärna checklistan till just er arbetsplats. Ta bort de frågor som inte är relevanta och lägg till egna om det behövs.

Därefter går ansvarig chef ljudrond tillsammans med skyddsombud,arbetsmiljöombud eller annan medarbetare. Bedöm upptäckta brister och vilka konsekvenser som de kan ge. Planera åtgärder och ange ansvarig utförare och tidpunkt för genomförande. De brister som inte åtgärdas direkt skrivs in i handlingsplanen. Vid behov ta hjälp från till exempel företagshälsovården eller annan expertis. Ansvarig chef följer sedan upp och utväderar åtgärder samt återkopplar till medarbetarna.

Tips

Checklistan går att fylla i direkt på dator eller läsplatta. Klicka på länken nedan för att öppna checklistan. Spara sedan den till din dator eller läsplatta så behåller du de anteckningar som gjorts.

Checklista

Hitta på sidan