Hoppa till huvudinnehållet
Kontor

Så kan ni spara el på kontoret

Med rusande elpriser finns det goda skäl att vara energismart på jobbet. Det är något som både miljö och plånbok vinner på och det finns många olika åtgärder man kan göra för att spara el.

På kontoret är det ofta ventilation och uppvärmning som är de stora energislukarna. Det allra viktigaste är att ha modern teknik och ha den rätt inställd.

Äldre maskiner drar mer el, berättar Filip Ripe på Fortum
Filip Ripe, Fortum
Bild: Fortum

– En tumregel är att ju äldre maskiner och teknik man använder desto mer el drar de, säger Filip Ripe som är Product and offering manager på Fortum.

Fortum har gjort en rapport över elförbrukning och effektivisering för olika branscher. Enligt deras beräkningar förbrukar ett genomsnittligt kontor 19 350 Kwh per år och det finns besparingar att göra.

Dra ner på både värme och kyla

Ett sätt att på sikt spara energi är att sänka värmen ett par grader vintertid och låta det vara ett par grader varmare under sommaren. Det är en åtgärd som ger stora energibesparingar över tid.

– En bra jämförelse är att köra en elbil på motorvägen i 100 kilometer i timmen istället för 110. Det gör väldigt mycket energimässigt, du kommer längre och det tar inte mycket längre tid. Att ändra temperaturen någon sparar energi och det är något som knappt märks.

Det kan också vara en bra idé att dra ned på värme och kyla när ingen är på kontoret, under helger, röda dagar och nätter. Däremot är det bra att låta ventilationen vara på, annars riskerar man dålig luft när alla kommer tillbaka till jobbet.

Byt ut gamla apparater

Hyr man kontorslokaler kan det vara svårare att styra över värme och ventilation men man kan ta upp det med fastighetsägaren och är det flera hyresgäster kan man samarbeta och hitta samordning för att effektivisera energianvändningen.

Att nyare teknik och maskinpark som regel är energisnålare gäller all utrustning. Äldre datorer drar mer ström och stationära datorer mer än bärbara. Det hjälper också att stänga av när man går hem för dagen.

– Det ger kanske inte så mycket på ett litet kontor men på ett kontor med 200 medarbetare gör det skillnad. Det blir många bäckar små, säger Filip Ripe.

Belysningen är ett annat exempel där man kan spara el genom att använda lågenergilampor eller LED-belysning. Är man osäker på vilken typ av belysning som finns på kontoret så är det smart att släcka i rum som inte används eller när man går hem.

– Byter man till lågenergilampor eller LED-belysning kan man spara upp till 80 procent på belysningen. De är väldigt energieffektiva.

För den som vill se över sin energiförbrukning kan det vara bra att skaffa en tjänst där det går att följa förbrukningen dag för dag eller timme för timme.

– Då kan man se hur mycket man förbrukar och hur stor effekt de förändringar man genomför ger. Du kan gå in och jämföra förbrukningen innan och efter att man gjort förändringar.  

Men det allra viktigaste, enlig Filip Ripe, är att se över elavtalen. I många fall låter man avtalen löpa på.

– Alla kunder ska göra ett aktivt val när det gäller elavtal. Se över vad ni har för grundavtal och ta hjälp av elleverantörerna för att komma fram till vilken typ av elavtal ni ska ha.

FAKTA

Tips för att spara el

  • Se till att utrustning och maskinpark är moderna och energisnåla.
  • Justera temperaturen 1–2 grader.
  • Stäng av datorer och annan utrustning när du går hem för dagen. Den enskilda apparaten ger ingen stor effekt men bidrar till att hålla den totala förbrukningen nere.
  • Har ni servrar på kontoret – fundera på att gå över till molntjänst eller virtuella servrar. Om inte det går så placera servrarna på en sval plats.
  • Ta kontroll över förbrukningen. Skaffa en tjänst som visar hur mycket el ni gör av med.
  • Skaffa energisnål belysning och släck lampor i rum som inte används.
bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Kontor

Senaste om Tips och råd