Hoppa till huvudinnehållet
Säkerhet

Ny handbok ska förebygga elolyckor

Varje år dör ett antal personer av elolyckor på arbetet och ofta är det säkerheten som brister. Nu ger Elsäkerhetsverket tillsammans med Arbetsmiljöverket ut en handbok som ska hjälpa arbetsgivare att öka säkerheten.

–Vi behöver prata mer om säkerhetskulturen när det gäller el och ge säkerhetsfrågorna mer uppmärksamhet i det dagliga arbetet. Vi hoppas att handboken ska underlätta det arbetet, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket i en kommentar.

Mellan år 2016 och 2020 anmäldes 2 896 tillbud och olyckor orsakade av elektricitet till Arbetsmiljöverket. Och fortfarande dör flera personer varje år av elolyckor i arbetet. Det trots regler och säkerhetsföreskrifter. Många farliga händelser beror på attityder och bristande säkerhetstänk. Även stress, bristfälliga elanläggningar och en hög förväntan på att klara arbetet självständigt påverkar antalet olyckor.

När det gäller elsäkerheten på arbetsplatsen är arbetsgivaren ansvarig för att kartlägga, analysera och förebygga risker. Innehavare av elanläggningar i sin tur är ansvariga för att anläggningen är korrekt märkt och dokumenterad och ska förse den som ska arbeta på anläggningen med information om hur den ska hanteras.

Den nya handboken ska tydliggöra vem som ansvarar för vad när det gäller elsäkerhet på jobbet. Handboken riktar sig till chefer med arbetsmiljöansvar i företag som genomför arbeten där det finns risk för elektrisk fara.
Handboken finns att ladda ner på Elsäkerhetsverkets webbplats:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Säkerhet

Senaste om Tips och råd