Hoppa till huvudinnehållet

Maria Johansson, HR-direktör på Kronofogden, planerar för en ny typ av kontor efter pandemin.

Bild: Micke Lundström

Kontor

Kronofogden fortsätter med flexibelt arbete

Det är inte bara privata företag som förändrar sitt arbetssätt efter pandemin. På Kronofogdens huvudkontor minskas lokalytan och kontoret ska bli en plats för möten och dialog. En vinst med de flexibla arbetsformerna är att det blivit lättare att rekrytera IT-specialister.

En stor del av de 600 medarbetarna på Kronofogdens huvudkontor har varit väldigt nöjda med att kunna jobba hemifrån under pandemin, enligt Maria Johansson som är HR-direktör. Hon bedömer att de flesta kommer att fortsätta att välja att jobba hemifrån en del av arbetsveckan.

– Vi hade planerat för en förändring mot mer flexibla arbetsformer redan innan pandemin. Nu har vi fått lärdomar och erfarenheter med oss och vet att vi är på rätt väg. Sedan kommer inte alla att kunna arbeta hemifrån. Vissa uppgifter behöver utföras på kontoret eller ute på fältet som till exempel förrättningar och posthantering. Andra arbetsuppgifter går inte heller att utföra i hemmet av säkerhetsskäl, säger Maria Johansson.

Skriftlig överenskommelse

Kronofogdens huvudkontor kommer att minska lokalytan med 40 procent och det befintliga kontorslandskapet görs om till en plats för både tyst och enskilt arbete och för att kunna jobba tillsammans – även digitalt med kollegorna som sitter hemma och jobbar.

– Kontoret ska vara mer som en mötesplats för medarbetarna. Vi har gett våra chefer i uppdrag att ta fram spelregler och rutiner så att de flexibla arbetsformerna ska fungera bra. Sen blir det en överenskommelse mellan medarbetaren och närmsta chefen om vad som gäller när man jobbar hemifrån. Flexibla arbetsformer är en fin möjlighet, inte en rättighet eller en skyldighet.

Överenskommelsen som är skriftlig innehåller tydliggöranden om var man ska arbeta, vad medarbetaren har rätt att låna hem, att de får hem en skärm och hur de tillsammans med sin chef säkerställer arbetsmiljön i hemmet.

– Vill någon medarbetare jobba mer än hälften av sin arbetstid hemma så räcker det inte med bara den överenskommelsen utan då sker det också i samråd med oss på HR-avdelningen. Det är viktigt att både chef och medarbetare förstår hur det påverkar arbetsmiljöansvaret och vad som händer arbetsrättsligt vid framtida eventuell omställning och även hur ersättningar påverkas av skatteregler.

Dialog om säkerheten

Beroende på vilken del av Kronofogdens verksamhet man jobbar i förekommer ibland olika former av hot och påverkansförsök. Och Maria Johansson säger att chefer och medarbetare haft en dialog kring säkerhet både före och under pandemin och att de samtalen fortsätter även efter pandemin.

– Vi är olika och arbetar med olika uppgifter. Vi behöver tänka på säkerheten oavsett om vi arbetar på kontoret eller någon annan stans och vi har inarbetade säkerhetsrutiner, både förebyggande och om något händer.

Maria Johansson säger att de inom Kronofogden har en fördel vad det gäller omställning till flexibla arbetsformer. Det har sedan länge jobbat i grupper och de grupperna hittade ett bra sätt att ha dialog med varandra och hålla ihop under pandemin. Den gruppkänslan tar de med sig när de nu övergår till ett flexibelt arbetssätt.

Lättare att rekrytera

En annan positiv aspekt av deras satsning är att de lyckats locka en yrkesgrupp de haft svårt att rekrytera tidigare , nämligen IT-specialister. När de tillåts jobba var som helst i landet har Kronofogden blivit en attraktiv arbetsgivare.

– Vår förändring är en väg in i det moderna arbetslivet. Den kom lite snabbare än vi hade väntat oss, säger Maria Johansson som är HR-direktör på Kronofogden.

KRONOFOGDENS TIPS

Lyckas med hybridkontoret

  • Använd de lärdomar ni fått under pandemin kring vad som fungerar bra respektive mindre bra med ett flexibelt arbetssätt.
  • Planera för ett kontor där det går att genomföra digitala möten. Det krävs både rätt teknik och en miljö där man inte stör varandra.
  • Ta fram spelregler för hur det nya kontoret ska fungera.
  • Chef och medarbetare måste tillsammans göra en skriftlig överenskommelse om fördelningen mellan hemarbete och arbete på plats.
  • Arbetsgivaren måste tydliggöra vilken utrustning medarbetarna har rätt att låna hem och hur man tillsammans säkerställer en god arbetsmiljö i hemmet.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Kontor

Senaste om Tips och råd