Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Tips - så undviker du halkolyckor

Under vintermånaderna sker många fallolyckor i arbetslivet. Yrkesgrupper som helt eller delvis jobbar utomhus löper störst risk. Och mest utsatta är medelålders kvinnor inom omsorgen. 

Varje vinter halkar drygt 25 000 personer så illa att de måste söka läkarvård, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Brevbärare, chaufförer, hemtjänstpersonal och byggnadsarbetare är exempel på utsatta yrkesgrupper. Flest fall- och halkolyckor sker i december, januari och februari.

Isiga trottoarer och gångvägar, hala trappor och entréer fulla av slask är några av farorna. Likaså kan korridorer inomhus bli glashala när slask och snö letar sig in.

En chaufför som hoppar ur bilen på en gårdsplan som inte är sandad kan halka eller snava. Och stressad hemtjänstpersonal som går olika sträckor mellan brukarnas bostäder och vintertid löper stor risk att trilla. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att risken att råka ut för en halkolycka är 20 procent högre för kvinnor.

Ett fall ger större konsekvenser ju äldre man blir. Det är högre risk att få en fraktur och läkningsprocessen går långsammare. Sämre balans, smidighet och reaktionsförmåga, spelar också in. Broddar är ett bra sätt att skydda sig från att halka ute.

– Broddar borde vara något som inte bara gamla tanter har, utan mer som en cykelhjälm. Något man bara har när man ska ut i det här väglaget. Det är ingen överraskning att det kommer en vinter när man bor i Sverige och då blir det halt, säger Karin Bernhoff, överläkare på ortopeden på Akademiska sjukhuset till SVT Nyheter.

Om en halkolycka sker på vägen till eller från jobbet räknas det vanligtvis som en färdolycka. För att få ersättning från Försäkringskassan ska skadan anmälas. Arbetsgivaren ska också anmäla skadan till Försäkringskassan.

TIPS

Så undviker du att halka ute

  • Använd halkskydd: För bäst effekt ska halkskyddet täcka både framfot och häl. Men eftersom vi sätter ner hälen först när vi går är halkskyddet på hälen extra viktigt.
  • Gå med hela foten: Ju större yta av fotsulan som är mot underlaget desto större blir friktionen. Sänk tyngdpunkten i kroppen.
  • Ta korta steg: Gå med kortare steg än normalt och dra ner på hastigheten. Det är ofta när vi ökar hastigheten eller när vi börjar gå från att ha varit stillastående som olyckan sker.
  • Balansträna: Balansträning och koordinationsträning i kombination med styrketräning minskar olycksrisken och gör din kropp bättre rustad vid ett fall. Även judo-träning kan mildra effekterna av fall.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Tips och råd