Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Dödsolycka blev vändpunkt för renhållningsbolaget

Det räcker inte med rutiner och regler för att fixa en bra arbetsmiljö. Det insåg Ragn-Sells och satte istället ljuset på beteenden. Resultatet blev en drastisk minskning av antalet arbetsskador och olyckor.

Företaget Ragn-Sells hanterar avfall och har 1 700 medarbetare på över 50 olika arbetsplatser. Jobbet med avfallshantering kan vara både tungt, stressigt och riskfyllt, och för några år sedan låg arbetsolyckor och arbetsskador på en hög nivå. Efter en dödsolycka insåg ledningen att förändring var nödvändig.

– Vi hade rutiner, instruktioner, processer och bra värdeord på plats, men vi nådde ändå inte fram. Vi insåg att vi inte jobbade tillräckligt mycket förebyggande, säger Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef.

Insikten blev starten för en förändringsresa. Sofia Blomdal beskriver det som en förflyttning från att använda pekpinnar och leta fel, till att fokusera på beteenden och lyfta fram goda exempel. De ville lägga grunden för något nytt och började i ledarskapet.

– Alla chefer och nyckelpersoner fick gå en tredagars utbildning i förtroendefullt samarbete. Fokus var på individen och bemötande, gruppdynamik och klimat. Det la grunden för hur hela organisationen skulle arbeta.

De införde också ett nytt avvikelsehanteringssystem med en mobilapp. Sakta men säkert har rapporterade riskobservationer ökat.

– Vi hade 180 när vi startade och förra året hade vi 811, och nästan allt är sånt vi kan åtgärda för att förebygga, säger hon.

För att nå ut till alla medarbetare satsades också stort på kommunikation. Foldrar och dekaler trycktes, en roadshow genomfördes och arbetsmiljöfrågan sattes först på alla möten. I dag är arbetsmiljö prioriterat i alla delar av verksamheten. Arbetsskadorna har minskat från 64 till 22 på två år och arbetsolyckorna från 51 till 17 på fem år.
– Vi jobbar mycket mer systematiskt och proaktivt. Vi har lagt ned mycket pengar, absolut. Det kostar i början, men det har vi verkligen igen sen. För vad kostar inte sjukskrivningar – både för individ och företag?

Samarbetet med de fackliga organisationerna har varit en viktig nyckel i arbetet, liksom ledningens engagemang.

– Skyddsombuden har varit fantastiska och ledningen är med på helt annat sätt. Vi har i princip samma chefer nu som då, men nu har alla förståelse för att arbetsmiljön är motorn i förändringsresan. Vi har en vision om en övergång till en cirkulär ekonomi och för att skapa förtroende internt måste vi ha personalen med oss. Mår inte personalen bra blir det inte bra. Och det handlar inte bara om den fysiska miljön, utan lika mycket om att trivas och kunna bidra.

TIPS

Minska olyckor

  • Ledningen måste engageras i förändringsarbete. Det är ett måste för att lyckas.
  • Det ska vara lätt att jobba med arbetsmiljö. Ha enkla rutiner och arbetssätt.
  • Följ upp insatser.
  • Leta inte fel – lyft fram det positiva.

 

 

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Tips och råd