Hoppa till huvudinnehållet

Nöjda medarbetare som känner sig uppskattade stjäl inte från sin arbetsgivare, säger Rune Brand som skrivit en uppsats om svinn på arbetsplatser.

Bild: iStockphoto

Säkerhet

Så kan stölder på jobbet minskas

Att stjäla eller begå brott i tjänsten leder nästan alltid till avsked. Trots det stjäls det för miljarder varje år på svenska arbetsplatser. Ny forskning visar att det finns psykologiska förklaringar till stöld på jobbet.

Svinnet hos svenska detaljhandlare har det senaste året kostat 8,1 miljarder kronor – främst på grund av stölder och oärliga anställda, enligt rapporten Svinn och Stöldindikatorn för Nordisk Detaljhandel.

Bästa sättet att komma åt svinn och interna stölder på en arbetsplats är enligt psykologen och beteendevetaren Rune Brand att satsa på en god sammanhållning. I maj/juni färdigställer han sin master vid Lunds och Köpenhamns universitet om varför anställda stjäl på sin arbetsplats. Han har gjort djupintervjuer med 15 anställda och chefer inom handelssektorn om deras upplevelser av stölder på tidigare arbetsplatser. Studien tar även upp frågor kring hur man agerar kring säkerhet och interna stölder.

Foto: Lisa brand

– Nöjda och glada medarbetare som känner sig uppskattade stjäl inte av sin arbetsgivare. Det skapar en moral där man känner att man inte vill stjäla från en kompis, säger Rune Brand.

Företag som bygger på en gemensam värdegrund och där chefer och ledning lever som man lär är viktiga för hur anställda förhåller sig till att stjäla från arbetsgivaren.

– Budskapet ska vara genuint och man måste leva sitt budskap. Om det bara stannar vid tomma ord, utan att budskapet implementeras i företagskulturen får det ingen effekt, säger Rune Brand.

Det finns två olika kategorier av interna stölder, den ena är tillfälliga stölder, exempelvis att man tar pengar från kassan eller låter en kompis gå igenom kassan utan att betala. Den andra är att man sätter stölder i system och letar efter hål i säkerhetsrutinerna, exempelvis sätter ut varor utanför arbetsplatsen eller begår bedrägeri och förfalskar namnunderskrifter.

– Efter en till två gånger skapas ett mönster, självförtroendet hos tjuven växer och de flesta blir lite giriga.

Riskbeteende är anställda som börjar distansera sig från arbetsplatsen, kollegor och chefer.

– Oftast beror det på att man upplever sig dåligt behandlad. Man känner sig utnyttjad och utan stöd från organisationen.

Det kan exempelvis vara att man har dålig framförhållning i planeringen på arbetsplatsen. Med kort varsel kan chefen beordra en anställd att jobba ett längre arbetspass. Man kanske kommer på morgonen och är inställd på att jobba sex timmar, istället blir man beordrad att jobba tolv timmar. Medarbetare som känner sig utanför och inte inkluderade är ett problem för både arbetsgivare och för sig själva. Människor måste bli sedda.

Liksom när det gäller andra friskfaktorer på en arbetsplats är ledarskapet viktigt när det gäller internt svinn.

– En chef som är autentisk, ger stöd, feedback och uppbackning och är synlig i butiken eller på kontoret är avgörande för att motverka stölder.

Att stöldsäkra en arbetsplats med hjälp av kameror och rigorösa säkerhetskontroller kan få motsatt effekt, enligt Rune Brand.

– När säkerhetsnivån blir för hög och säkerhetsrutinerna allför rigida och tidskrävande kan personalen inte följa dem utan struntar i dem. Det kommer alltid att uppstå hål och en möjlighet att stjäla i komplexa organisationer. Då är det bättre att förstå mekanismerna bakom, hur och varför man stjäl, säger han.

Många organisationer borde lägga större vikt vid rekryteringen av personal, enligt Rune Brand, som menar att det läggs alltför lite vikt vid den sökandes värdegrund.

– I organisationer med lågt eller inget svinn lägger man de två första timmarna av anställningsintervjun på att ta reda på vem den sökande är som människa och den tredje timmen åt kompetensen.

Han tar exempel med företag som är mycket lågt svinn. Gemensamt är en hög grad lojalitet och engagemang i organisationen och ett arbetsklimat som bygger på gemenskap.

– Det viktiga är att man kan prata med varandra, från städare till ledning och att man byggt upp en tillit och frihet under ansvar för alla i organisationen.

Margaretha Eldh

Mer om Säkerhet

Senaste om Tips och råd