Hoppa till huvudinnehållet

Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar rejält om den drabbade får hjälp inom tre minuter.

Bild: Istockphoto

Säkerhet

Så hjärtsäkrar du arbetsplatsen

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 av dem överlever. Nu kan arbetsplatser som vill förbättra hjärtsäkerheten hämta stöd i en ny standard. Hjärtstartare, utbildning och bra rutiner är viktiga komponenter.

Vid hjärtstopp är tiden avgörande. Chansen att överleva ökar rejält om den drabbade får hjälp inom tre minuter. Det kan vara någon i omgivningen som ger hjärt- och lungräddning manuellt och använder en hjärtstartare. Det finns omkring 35 000 hjärtstartare på platser runt om i samhället.

Intresset för hjärtstartare ökar i takt med ökad medvetenhet om hjärtstopp, enligt Anna Fredholm, Hjärt- Lungfonden. Hon var ordförande i den kommitté som arbetade fram den nya standarden och leder dessutom ett projekt kallat Hjärtsäkra Sverige.

– Standarden är den första i sitt slag i Europa, säger Anna Fredholm.

Många företag och organisationer är osäkra på hur de ska göra för att skapa hjärtsäkra platser och vilken typ av utrustning de bör välja, anser hon.

– Det finns ju ingen lag om hjärtstartare och hjärtsäkerhet på arbetsplatser, som det gör för exempelvis brandsläckare och brandskydd.

Den nya standarden kommer att göra det lättare för exempelvis arbetsgivare att veta vad de bör tänka på både innan de köper in hjärtstartare och när utrustningen väl finns på plats.Den beskriver vilka krav som ställs på hjärtstartare som används utanför sjukvården. Det handlar till exempel om att hjärtstartaren ska kunna hanteras av personer som inte har medicinsk utbildning, att apparaten ska ge tydliga instruktioner medan den används, att den regelbundet ska utföra självtest och att den ska varna för låg batterinivå innan den slutar fungera.

Standarden tar även upp hur man informerar om var det finns en hjärtstartare, vilka skyltar som behövs och var hjärtstartaren bör placeras. Hjärtstartaren bör vara synlig och lättåtkomlig, gärna finnas i ett olåst utrymme om det är möjligt. Hjärtstartare ska registreras i ett riksomfattande register.Utbildning och rutiner tas också upp i standarden.

– Det är viktigt att arbetsplatserna har rutiner och beredskap för att kunna agera vid hjärtstopp, säger Anna Fredholm. Det ska finnas personer som har fått utbildning i att hantera hjärtstartaren.

En extra vinst med utbildning på arbetsplatsen är att de som utbildats tar med sig sina kunskaper ut i samhället. Det ökar chansen att de ska våga gripa in vid hjärtstopp på andra platser. Att man vågar agera är det allra viktigaste, säger Anna Fredholm.

– Det enda felet man kan göra vid ett hjärtstopp är att inte göra något alls, då dör personen, säger hon.

Ladda ner standarden:

FAKTA

Hjärtsäker zon innebär att

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
  • hjärtstartaren är registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister.
bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Säkerhet

Senaste om Tips och råd