Hoppa till huvudinnehållet

På de sju regionala centren mot arbetslivskriminalitet samverkar sedan två år olika myndigheter för att bekämpa arbetslivskriminalitet.

Bild: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöarbete

Samarbete bästa verktyget mot arbetslivskriminalitet

På de sju regionala centren mot arbetslivskriminalitet samverkar sedan två år olika myndigheter för att bekämpa människoexploatering och skattefusk.
– Brister en arbetsplats på en punkt så finns oftast fler brister, säger Linnea Goossen från Arbetsmiljöverket och Erica Rampling från Polisen som båda lovordar samarbetet.

Visst har myndigheter samarbetat tidigare i kampen mot arbetslivskriminalitet. Men sedan regeringsuppdraget kom om att upprätta regionala center som jobbar med frågan är arbetet mer formaliserat. De som jobbar för Center mot Arbetslivskriminalitet i Umeå, AKC Nord, träffas varje torsdag i polisens lokaler.

– Vi bestämmer tillsammans i gruppen vilka branscher och företag vi ska granska. Prioriterat är kända riskbranscher som bygg, städ och transport. Ibland kommer det också tips till oss via myndigheternas tipsfunktioner, säger Linnea Goossen som är samordnare för AKC Nord.

AKC Nord täcker de fyra nordligaste länen, det är 52 procent av Sveriges yta. De kan göra riktade granskningar i branscher som är specifika för deras landsända, som till exempel bärplockning.

– Där kan det handla om avsaknad av arbetstillstånd, långa och många arbetsdagar utan vila, undermåliga bostäder och överlastade fordon utan säkra fästanordningar för lasten, säger Linnea Goossen.

Ofta flera brister

Linnea Goossen och Erica Rampling vill båda göra vad de kan för att stoppa systematiskt och organiserat fusk på arbetsplatser. Se till att företag som bryter mot regler och ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet inte konkurrerar ut företag som är sunda och gör rätt för sig.

­– Brister en arbetsplats på en punkt brister den ofta på flera punkter. Det kan vara avsaknad av skyddsutrustning, brott mot utlänningslagen och ekonomisk brottslighet på ett och samma ställe, säger Linnea Goossen.

Båda lovordar samarbetet i AKC och säger att de lär sig av varandras myndighetsarbete, får andra ingångar och en inblick i nya processer.

Porträtt av Erica Rampling, Polisen
Erica Rampling, Polisen
Bild: Linnea Goossen

– Att vi samverkar är en jättevinst. Vi får en bra verktygslåda med många olika delar att använda oss av. Det här är vägen framåt och man kan säga att vi jobbar tillsammans för Sverige AB, säger Erica Rampling.

AKC Nord har en målsättning för hur många arbetsplatser de vill besöka. Men kvaliteteten är viktigare än antal besök – de granskar och gör kontroller där effekten blir störst.

När de gör oanmälda kontroller är det storleken på arbetsplatsen som avgör hur många som är med. På en liten restaurang är de få, på en byggarbetsplats behöver de vara fler. De bär alltid västar med respektive myndighets logga på ryggen. Varje myndighetsrepresentant kontrollerar sin del.

– Vi pratar ihop oss innan vi åker ut. Hur vi blir bemötta varierar, till viss del beror det väl på om företaget och arbetsplatsen har allt i ordning. Det ger en klart större effekt att vi kommer tillsammans, säger Linnea Goossen.

Alla arbetsplatsinspektioner som görs inom ramen för AKC:s arbete är operativa och myndigheterna som deltar kan vidta åtgärder direkt på plats.

– Det är storheten med AKC att det går att vidta många olika åtgärder snabbt och effektivt. Medan annat får ta längre tid och leder till dom i brottmål, säger Erica Rampling.

Informerar om risker inför upphandlingar

AKC Nord jobbar också brottsförebyggande med information och i samråd med arbetsmarknadens parter på regional nivå. Än så länge är det byggbranschens parter, men de hoppas på fler parter.

En annan brottsförebyggande åtgärd är att informera offentliga verksamheter som köper tjänster genom upphandlingar om vilka risker som kan finns inbyggda i det.

– Vi ser en stor vinst i att de får kännedom om riskerna så att de har möjlighet att ställa krav på utföraren, säger Linnea Goossen från Arbetsmiljöverket.

Totalt finns det sju AKC fördelade över landet, det senaste startade i december 2023 i Malmö. AKC Nord i Umeå har varit i gång sedan juli 2022.

– Signalvärdet i att vi myndigheter visar att vi samverkar mot arbetslivskriminalitet är viktigt för företag som gör rätt för sig, säger polisen Erica Rampling på sekretariatet för myndighetssamverkan på Nationella Operativa Avdelningen, NOA, inom Polisen.

FAKTA

Arbetskriminalitet

När företag eller organisationer medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet kallar vi det arbetslivskriminalitet. Det kan vara att bryta mot regler om arbetsmiljö, ta del av bidrag de inte har rätt till, inte betala skatter och avgifter eller låta människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige.

Arbetslivskriminaliteten leder till att:

  • människor utnyttjas
  • företag inte kan konkurrera på lika villkor
  • skattepengar går till företag som inte har rätt till dem

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö