Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Pexels/Pavel Danilyuk

Säkerhet

Så fungerar krigsplacering i tjänsten

Hur vet jag om mitt jobb innebär en krigsplacering och vad innebär det att vara krigsplacerad? I en allt osäkrare omvärld har den frågan blivit aktuell igen.

Den som har en krigsplacering anses ha arbetsuppgifter som är viktiga för totalförsvaret. Om det skulle bli krig måste man som krigsplacerad gå till arbetet och man får heller inte byta arbete under den tid som det är ett förhöjt beredskapsläge eller krig.

– Om regeringen meddelar att höjt beredskapsläge gäller så är du enligt lag skyldig att fortsätta att gå till jobbet, säger Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Niklas Simson
Niklas Simson, biträdande förhandlingschef ST
Bild: Fackförbundet ST

Har man en krigsplacering så ska man vara informerad om det, enligt Niklas Simson.

– När du krigsplaceras ska du få ett skriftligt besked om att du är krigsplacerad med information om inställelseplats i händelse av höjd beredskap eller krig. Har du inte fått något besked är det läge att fråga din arbetsgivare, säger han.

Även om tanken på krigsplacering kan kännas främmande är det en del av Sveriges beredskapsplanering.

– Krigsplacering är en planeringsåtgärd som görs i fred. Krigsplaceringarna tillämpas först i höjd beredskap eller krig, säger Niklas Simson.

När det gäller vilka arbetsplatser som oftast innebär krigsplacering poängterar han att det gäller på alla arbetsplatser där man bedriver verksamhet som är av betydelse för totalförsvaret.

– Ser man till den statliga sektorn är det vanligast bland de 60 myndigheter som är utpekade som beredskapsmyndigheter.

Följer inte med när man byter jobb

För de som funderar över sin status vid jobbyte lyfter Niklas Simson fram en viktig aspekt:

– Om du är krigsplacerad på din arbetsplats tar du inte med dig din krigsplacering om du byter jobb.

Han understryker även vikten av att upprätthålla aktuell information om krigsplacering:

– Listorna över krigsplacerade positioner ska ses över så fort en förändring sker genom att någon börjar eller slutar en anställning.

 

FAKTA

Så fungerar krigsplacering

  • Krigsplacering innebär att om regeringen meddelar att höjt beredskapsläge gäller så är du enligt lag skyldig att fortsätta att gå till jobbet. Då får du inte byta arbetsplats så länge den höjda beredskapen gäller.
  • Din arbetsgivare meddelar dig och du delges beslut om krigsplacering. Detta sker skriftligen. Du ska också få reda på var du ska vara om din krigsplacering aktiveras.
  • Om du är krigsplacerad via din anställning upphör krigsplaceringen när anställningen upphör. Detta gäller dock inte om regeringen har beslutat om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt då man under de omständigheterna inte har rätt att avsluta sin anställning.
  • Om du är krigsplacerad som värnpliktig upphör krigsplaceringen tio år efter senaste tjänstgöringen (grundutbildning eller repetitionsutbildning), dock senast vid 47 års ålder.
  • Du kan fortfarande byta jobb även om din arbetsgivare meddelat att du är krigsplacerad. Men om regeringen har meddelat att Sverige har en höjd beredskap så kan du inte längre byta jobb så länge vi är i läget höjd beredskap.

Källa: Fackförbundet ST

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Säkerhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö