Hoppa till huvudinnehållet

– De som jobbar inom hemtjänsten tillbringar 25 procent av arbetsdagen med att köra bil mellan sina brukare. Även i många andra branscher kör man mycket, till exempel i bygg- och installatörsföretag, säger Hanna Wennberg som är utredningsledare på Trafikverket.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Många missar trafiksäkerhet vid arbetsresor

Hela 45 procent av dödsolyckorna som sker på svenska vägar sker i tjänsten eller till och från jobbet. Nu har Trafikverket och Arbetsmiljöverket tagit fram information och checklistor för att göra arbetsresor mer trafiksäkra.

För ett transport- eller trafikföretag som tillbringar mycket tid på vägarna är medvetenheten om trafiksäkerheten ofta given. I andra branscher kan den vara mindre uppenbar. Faktum är att de flesta företag, organisationer och myndigheter genererar resor och transporter och påverkar trafiksäkerheten för både egna medarbetare, kunder, leverantörer och samhället i stort.

– De som jobbar inom hemtjänsten tillbringar 25 procent av arbetsdagen med att köra bil mellan sina brukare. Även i många andra branscher kör man mycket, till exempel i bygg- och installatörsföretag, säger Hanna Wennberg som är utredningsledare på Trafikverket.

Checklistor ger en bild av läget

Hon hoppas nu väcka frågan om trafiksäkerhet som arbetsmiljöfråga i olika branscher. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är ofta en förutsättning för god trafiksäkerhet. Det material som Trafikverket och Arbetsmiljöverket tagit fram innehåller checklistor som ger en bild av läget i verksamheten samt kunskapsmaterial att hämta information och inspiration ifrån.  

Checklistorna handlar om bland annat hastighetsefterlevnad, alkohol, trötthet, distraktion, bältesanvändning, lastning och fordonsutrustning. Och man gör en egen skattning utifrån en fyrgradig skala.

Kunskapsmaterialet är indelat i tre områden; Resor i tjänster, Godstransporter och Persontransporter, och riktar sig till arbetsgivare och beställare. Hanna Wennberg hoppas att materialet kan skapa förutsättningar för en bättre trafiksäkerhet.

– Som arbetsgivare har man ett ansvar att lyfta frågan. Det går att göra stor inverkan på möjligheten till trafiksäkra resor och transporter genom att ta fram policyer och riktlinjer och omsätta dem i praktiken.

Beställare viktiga för trafiksäkerheten

Vid en tredjedel av dödsolyckorna i vägtrafiken var en upphandlad transporttjänst inblandad. Därför är också beställare en viktig part för trafiksäkerheten, menar hon. De kan ställa krav på hur leverantören kör och med vilka fordon.

– Beställarnas krav är en drivkraft för trafiksäkerhetsarbetet i företagen. De råder ofta över förutsättningar som rör tid och framförhållning. Som beställare är det också viktig att följa upp kraven man ställer.

Att arbeta för mer trafiksäkra resor och transporter är en del i både arbetsmiljö- och hållbarhetsarbetet i en verksamhet. Det går hand i hand, menar hon.

– Trafiksäkerhet är förutom en investering i människoliv också en bättre affär för både miljö, klimat, arbetsmiljö, kundnöjdhet och ekonomi, säger Hanna Wennberg.

Till vägledningarna

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö